Mūžībā aizsaukta ilggadējā PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa (1936-2022)

31.03.2022

30. martā, Bethesdā, Merilandes pavalstī, ASV, mūžībā aizgājusi sabiedriskā darbiniece un ilggadējā PBLA ģenerālsekretāre Tija Krūmiņa. Viņas izcilais mūža darbs bija veltīts Latvijai, tās brīvībai un latviešiem.

Tija Krūmiņa (dz. Turks) piedzima 1936. gada 12. janvārī pazīstamā latviešu luterāņu mācītāja Jāņa Turka (1906 – 1999) ģimenē Aucē. Tijas māte bija skolotāja, un ģimenē vēl bez Tijas bija arī brālis Andrejs un māsa Gunta. 1944. gadā Tija Krūmiņa kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam, 40. gadu nogalē – trimdā uz ASV.

Tija Krūmiņa 1954. gadā absolvēja Kalamazū pilsētas vidusskolu, Kalamazū koledžā 60. gadu sākumā ieguva B.A. gradu paidagoģijā, studēja paidagoģiju arī Mičigānas universitātē, un izglītību papildināja Merilandes universitātē. No 60. gadu vidus līdz 1981. gadam Tija Krūmiņa strādāja par skolotāju Mičiganas un Merilandes pavalstu skolās.

1981. gadā Tija Krūmiņa sāka strādāt Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) birojā Vašingtonā un 1983. gadā no sabiedriskā darbinieka Bruno Albata un architektes, rakstnieces Laimas Kalniņas pārņēma PBLA ģenerālsekretāres un PBLA biroja Vašingtonā vadītājas amatu, ko pašaizliedzīgi un ar sirdsdegsmi pildīja līdz 2016. gadam.

Tija Krūmiņa trīsdesmit piecu PBLA darba gadu laikā nodrošināja sekmīgu PBLA administratīvo vadību un ikgadējo PBLA valdes sēžu norisi, koordinējot PBLA nozaru, valdes locekļu un biroja darbību un Pasaules brīvo latviešu apvienības sadarbību ar Latviju.

Tija Krūmiņa 80. gadu otrajā pusē PBLA birojā Vašingtonā sadarbībā ar tā laika PBLA priekšsēžiem – Oļģertu Pavlovski un Gunāru Meierovicu – koordinēja PBLA nacionālpolitiskās aktivitātes, kas sekmēja Latvijas neatkarības atgūšanu (PBLA sadarbība ar citām baltiešu organizācijām, PBLA dalība Eiropas Drošības un Sadarbības Apspriedēs, atbalsts Latvijas Tautas Frontei Latvijā u.c.).

90. gados Tija Krūmiņa koordinēja PBLA dažādās atbalsta programmas Latvijai, savukārt no 2000. līdz 2004. gadam T. Krūmiņa sadarbībā ar PBLA priekšsēdi Jāni Kukaini koordinēja arī PBLA biroja un Apvienotās Baltiešu komitejas sadarbību, lai pārliecinātu un ietekmētu ASV politiķus, valdību un Senātu atbalstīt Baltijas valstu uzņemšanu NATO. Tija Krūmiņa bija Vašingtonas latviešu ev. lut. draudzes locekle un studenšu korporācijas Imeria locekle. 2008. gadā par nopelniem Latvijas labā Tija Krūmiņa tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība un tās valde izsaka visdziļāko līdzjūtību Tijas dzīvesbiedram Maigonim Krūmiņam un meitai Annai ar ģimeni.

Tija PBLA kollēgu un draugu atmiņā paliek neaizmirstama ar savu gaišo smaidu, īpašo personības starojumu un šarmu.

(PBLA pārstāvniecība)