Latvijas 100 gadei. PBLA dalīborganizācijas – LAAJ. Mana Dāvana Latvijai- Izglītībai!

27.11.2017

2018 gads – Latvijas simtgade

Ko katrs dāvāsim mūsu tēvzemei šai vienreizējā jubilejā?

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē rīko kopēju dāvanu un aicina ikvienu kam sirdī ir īpaša vieta Latvijai piedalīties kopīgā dāvanā Latvijas simtgadei. Dāvanas mērķis ir atbalstīt izglītību Latvijā kā ieguldījumu tās nākotnē.

Aicinam atteikties no savas dzimšanas dienas dāvanas un tās vērtību noziedot šai mūsu, Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu, kopīgai dāvanai – stipendijām Latvijas studentiem. Kopīgi varam panākt daudz vairāk nekā katrs atsevišķi. Palīdziet sasniegt mērķi un aiciniet savus radus, draugus un paziņas arī piedalīties.

Šī ir lieliska iespēja ar mazu uzupurēšanos būt daļa no kautkā lielāka, vērtīgāka.

Kas jādara lai piedalītos kopējā dāvanā

Kad pienāk jūsu dzimšanas diena, lūdziet lai labvēļi jums paredzētās dāvanas vērtību vai nu nodod jums iemaksāšanai, vai arī paši tieši iemaksā LAAJ kontā ‘Mana dāvana Latvijai’.

Account name – LAAJ Davana – BSB 704 235 Acc No. 00018127

Par iemaksu, minot jubilāra vārdu un iemaksāto summu, lūdzu paziņojiet ar epastu manadavanalatvijai@gmail.com

Var arī izrakstīt čeku uz LAAJ Davana un nosūtīt uz:
Mana dāvana Latvijai, c/o PO Box 457, Strathfield, NSW 2135

Ja vēlaties, pievienojiet sūtijumam apsveikumu Latvijas simtgadei ko tad ievietosim kopējā elektroniskā albūmā ko gada beigās nosūtīsim dāvanai līdz uz Vitolu fondu Latvijā. Ja vēlaties, Jūsu vārdu arī ieliksim Mana dāvana kalendārā Jūsu dzimšanas dienas datumā.

Sīkāku informāciju atradīsiet LAAJ mājas lapā www.laaj.org.au. Jautājumus varat sūtīt arī uz: manadavanalatvijai@gmail.com

Dāvanu Latvijai nodosim Vītolu Fondam

Kāpēc Vītolu fondam? Mūsu mērķis ir ar kopīgo dāvanu atbalstīt izglītību Latvija kā ieguldījumu tās nākotnē. Vītolu fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Fonds dod iespēju indivīdiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas tic Latvijas nākotnei un jauniešiem, atbalstīt un finansēt jaunus, neatlaidīgus un talantīgus studentus.

Fonds ar savu pieredzi var administrēt mūsu dāvanu tā lai tā nonāktu pie tiem, kam nepieciešama palīdzība lai sasniegtu savas spējas.

www.vitolufonds.lv

Bijušo stipendiātu veiksmes stāstu izvilkumi

Manuprāt, pateicoties fondam, manī radās pārliecība pašai par sevi, par to, kas es esmu, un to, ko es varu piedāvāt apkārtējai pasaulei. Iegūstot šo pašpārliecību sev, atklāju daudzus talantus, ko augstskolas laikā arī attīstīju un izkopu, aktīvi iesaistoties Rēzeknes augstskolas sabiedriskajā dzīvē. Manuprāt, pārliecība par sevi un neatlaidība dod nepieciešamo spēku, lai sasniegtu mērķi, iemāca motivēt sevi un pārvarēt neveiksmes, un vienmēr doties uz priekšu. Arnita Rakstiņa

Lai arī esmu pašā dzīves ceļa sākumposmā, esmu sapratis, ka pats svarīgākais ir būt saskaņā ar savu iekšējo balsi. Nav svarīgi, cik šķietami nozīmīgas lietas tiek paveiktas, galvenais, lai ikviena ideja, kuras vārdā tiek strādāts, ir jēgpilna, un ceļš uz to – saskaņā ar sirdsapziņu. Ne mazāk nozīmīgi ir rast atbalstu ceļā uz domu īstenošanu, tādēļ esmu lepns būt daļa no “Vītolu fonda” un neizsakāmi pateicīgs par saņemto atbalstu. Lai fonda cēlie mērķi arī turpmāk iedvesmo jauniešus tiekties uz savu mērķu piepildīšanu un sabiedrības kopējās labklājības veicināšanu! Elvijs Sprudzāns