Latvijā godina Kalpaka piemiņu

06.03.2019

Šodien, 6. martā, atzīmējam 100 gadus, kopš kaujā pie “Airītēm” Kurzemē krita pulkvedis Oskars Kalpaks, kā arī kapteinis Nikolajs Grundmanis, virsleitnants Pēteris Krievs un leitnants Johans Hanss Šrinders. Edvarts Virza toreiz rakstīja: “Man nācās Liepājā arī pieredzēt mūsu pirmā virspavēlnieka bēres. Es viņu redzēju zārkā gulošu, vienkārša kareivja ūniformā, kas bija notraipīta zemēm un asinīm. No tā laika mūsu tauta ir aizvadījusi uz kapiem daudzus pazīstamus vīrus, bet neviena bērēs karogi un lāpas neplivinājās tik skumji, kā lielo pulkvedi pavadot.”

Šodien notika piemiņas pasākumi pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa Esplanādē Rīgā, Kalpaka atdusas vietā Lubānas Visagala kapos, Kalpaka piemiņas vietā “Airītēs” un Liepājā, Ziemeļu kapsētā.

Piemiņas brīdī šorīt, 6. martā, pie pulkveža Oskara Kalpaka pieminekļa Esplanādē Rīgā diemžēl nepiedalījās neviena no Latvijas valsts augstākajām amatpersonām un tikpat kā nebija pārstāvēta arī plašāka Latvijas sabiedrība. Nācās aizdomāties, ko šodien mums nozīmē Latvijas brīvības izcīnīšana un mūsu valstiskuma iegūšana ar asinīm, un ar ko sākt, ja patiesi vēlamies vairot patriotismu jaunajā paaudzē nākotnē.

PBLA pārstāvniecība