GODA BALVA

Naurim Puntulim
par dedzīgu atbalstu ārpus Latvijas kultūrai, Latvijas Republikas kultūras ministra amatā, it sevišķi atbalstot Dziesmu svētku kustību un dalībniekus, kuŗi piedalījās XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos 2023. g., gan Dziesmu svētkus ārpus Latvijas.

Lolitai Ritmanei (ASV)
par izcilu skaņdarbu radīšanu pasaules mērogā; par Latvijas vārda nešanu pasaulē; par izciliem jauniem pasūtinātiem skaņdarbiem XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem Latvijā.

GODA DIPLOMS

Krisītei Skarei (ASV)
par pašaizliedzīgu darbu Amerikas Savienoto valstu latviešu kultūras veicināšanā, stiprinot šī kultūras mantojuma dzīvotspēju ārpus Latvijas.

KRIŠJĀŅA BARONA BALVAS

Sibilai Lilianai Osei (Brazīlija)
par Brazīlijas latviešu autoru dzejoļu, atdzejotu portugāļu valodā, izdošanu krājumā “Ceļi, kas ved caur dzeju” (Palmas izdevniecība).

Viesturam Zariņam (Kanada)
par vērtīgiem pētījumiem par pirmajiem latviešiem Kanadā, un divu grāmatu izdošanu par šiem pētījumiem.

ATZINĪBAS RAKSTI

Austrālijas latviešu 37. Jaunatnes dienu rīcības komitejai
Mārtiņš un Tamāra Līdumi (priekšsēži), Liene Brūna, Aksels Ceplītis, Kārlis Daenke, Aija Dragūna, Edmunds Eimanis, Andrejs Jaudzems, Raimonds Jaudzems, Nikola Pērkuma, Simbelīna Pūce un Matīss Reinhards
par svētku sekmīgu sarīkošanu un novadīšanu Adelaidē – par latviešu deju un dziesmu tradīciju uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā, it īpaši piesaistot un iedvesmojot jauniešus.

Eiropas Jauniešu deju kopai “Ausma”
par drosmi un degsmi, mācoties latviešu skatuvisko deju un pulcinot vienuviet jauniešus no dažādām Eiropas valstīm.

Lienei Baronei (Eiropa)
par atsaucību un uzņēmību, XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos piedaloties septiņu mūzikālu kopu sastāvā.

Ārijai Baumanei (Austrālija)
par mūža ieguldījumu latviešu seno aušanas amata prasmes uzturēšanā un izplatīšanā Austrālijas latviešu sabiedrībā.

Ivaram Cinkusam (Latvija)
kā diasporas koŗu virsdiriģentam par atbalstu diasporas dziedātājiem un diriģentiem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023.g.

Diasporas bērnu folkloras dižkopai “Dzirkstis” un Aigai Ožehovskai, Zanei Danosai, Annai Fogelmanei, Inārai Bražei, Ievai Konterasai un Natai Da Kruza (Eiropa)
par bērniem folklorā un folkloru bērnos; par tautas gara mantu cildināšanu un folkloras pārmantojamības darbiem.

Aleksim Humeyumptewa (ASV)
par ilggadēju un izcilu darbu, vadot Denveras latviešu tautas deju kopu Virpulītis un veicinot latviešu tautas mūzikas tradiciju Denveras Jūrmalniekos.

Ērikam Jerumanim (Kanada)
par ilggadēju un sekmīgu Otavas koŗa vadīšanu.

Gunitai Kronbergai, Gitai Pāvilai un Inārai Bražei
par triju Eiropas koŗu kopīgas koncertprogrammas radīšanu un izpildīšanu Eiropā un Latvijā.

Imantam Lapiņam (Kanada)
par ilggadēju mākslas vienības LATVIS vadību Kanadā.

Elizbetei Ludvikai (Kanada)
par augstākās pakāpes rotas lietu veidošanu un ilggadēju izstāžu rīkošanu.

Ingrīdai Mazutei (Kanada)
par ilggadēju darbu latviskās izglītības veicināšanā Kanadā, gan vadot Otavas Latviešu skolu, gan darbojoties latviešu bērnu nometnēs Tērvetē, QC, gan rīkojot nometni “Pasaka” Latvijas bāreņiem Latvijā.

Baibai Palkavniecei (Latvija)
par diasporas kultūras norišu apskatu Latvijas radio 2 piektdienu programmā raidījumā “Latviešiem pasaulē”.

Michael Pinsonneault (Kanada)
par izcilu kompozicijas daiļradi, it sevišķi latviešu tautasdziesmu apdarēm, un par dziļu iesaistīšanos latviešu sabiedrībā, īpaši ar Tērvetes Trubadūriem.

Jānim Purviņam (Latvija)
kā diasporas deju kopu virsvadītājam par atbalstu diasporas deju kopu vadītājiem un dejotājiem, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023.g.

Jurim Raudsepam (ASV)
par aktīvu iesaistīšanos Bostonas latviešu sabiedrības dzīvē, izdodot ikmēneša Sabiedrisko kalendāru un piedaloties vēlēšanu iecirkņa komisijas darbā, tādējādi nodrošinot diasporas līdzdalību Latvijas polītiskajos procesos.

Jolantai Sausiņai (Latvija)
par nenovērtējamu praktisku atbalstu diasporas amatieŗmākslas kopām, piedaloties Pasaules latviešu saieta nama programmā XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku 2023.g. ietvaros.

Aigai Vasiļevskai, LNKC Sabiedrības līdzdalības projektu koordinātorei un Signei Pujātei, LNKC direktorei (Latvija)
par nenovērtējamu atbalstu diasporas amatieŗmākslas kopām, gatavojoties XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem 2023.g. un piedaloties svētkos.

Lilijai Zobens (Lielbritānija)
koŗu virsdiriģentei XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos 2023.g.