GODA DIPLOMS

Arturam Jansonam (Kanada)
par ilggadēju un izcilu darbu, ceļot Latvijas vārdu mūzikā Kanadas klausītājiem – kā rīkotājam, izpildītājam un producentam.

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA

Lolitai Gulbei (Kanada)
par mūža devumu latviešu literātūras laukā Kanadā un dzejas grāmatu “Pēdējā rudens lapa”.

ATZINĪBAS RAKSTI

Andrai Baltmanei (Belģija)
par radošo ideju “#Iešūpojam pavasari” un līdz ar to ļoti daudzu Eiropas kopu iesaistīšanu virtuālos sveicienos, ar video, dziesmām un dejām.

Evai Brennerei (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši par vadošajām lomām Melburnas latviešu sabiedrībā.

Lilitai Daenke (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu paaudžu saišu stiprināšanā, jo īpaši aktīvi piedaloties Adelaides sabiedrības muzikālajā dzīvē un jauniešu izglītībā.

Guntai Dreifeldei, Egilam Fogelam un Auseklim Zaķim (Kanada)
par izcilu darbību rīkojot saistošus un vērtīgus virtuālus  sarīkojumus Toronto Latviešu pensionāru apvienībai, pandēmijas apstākļos.

Ivetai Gravai (Latvija/ASV)
par lielisko darbu – visu ārpus Latvijas Dziesmu svētkos iesaistīto un atbildīgo personu kopā savešanu, par radošu pieeju, organizāciju, un neatlaidību šī gada īpašajos apstākļos.

Jurim Jakovicam (Austrālija)
par ilggadēju in izcilu kalpošanu latviešu sabiedrībai un skolai Kanberā.

Ievai Kainai (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā.

Renātei Krūmalai Kenney
par veikumu ASV latviešu sabiedrības dzīves un kultūras uzturēšanā.

Jānim Kārkliņam (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu kopienā, jo īpaši par vadošajām lomām Melburnas latviešu sabiedrībā.

Laurai Ritenbergai-Kinder (Vācija), Vācijas Latviešu amatierteātrim- studijai EZĪŠI, Minsteres Latviešu centram un Latviešu Kopībai Vācijā
par izcilo organizāciju, oriģinālām idejām un radošo pieeju jau septītajam amatierteātru festivālam LAIPA 2021.

Gitai Robaldei – Bradfordas amatierteātra SAULESPUĶES režisorei (Lielbritānija)
par ikgadēju atbalstu un lielisko ideju, kas jau kļuvusi par tradīciju un izaicinājumu – rīkot diasporas amatierteātru festivālu LAIPA.

Ivetai Ronei (Austrālija)
par ilggadīgu darbu vadot Sidnejas tautas deju kopu Jautrais pāris, kā arī vadot tautas deju uzvedumus vairākās Austrālijas latviešu Kultūras dienās un Jaunatnes dienās.

Enai Rudovicai (Kanada)
par ilggadēju un izcilu darbu kalpojot un vadot latviešu sabiedrību Edmontonā.

Mārītei Rumpei (Austrālija)
par nozīmīgu ieguldījumu Austrālijas latviešu jaunatnes audzināšanā, un izcilu darbu Adelaides latviešu sabiedrībā.

Uģim Sprūdžam (ASV)
par izcilu literārās grupas vadīšanu Čikāgā, pandēmijas laikā to pārveidojot par iknedēļas Zoom tikšanos arī dalībniekiem no vairākām valstīm un ASV štatiem, bieži ar autoriem un dažādiem ekspertiem.