GODA BALVA

Arturam Tālivaldim Rubenim (ASV)
par izcilu ilggadēju darbu teātŗa mākslā.

Kārlim Gulbergam (Austrālija)
par mūža ieguldījumu latviešu teātrī un jaunākās paaudzes skatuves gaitu veicināšanā.

GODA DIPLOMS

Pēterim Korsakam (Latvija)
par ilggadēju un izcilu darbu, laikrakstā “Latvija Amerikā” publicējot informātīvus rakstus un fotografijas par vēsturiskiem notikumiem, kā arī grāmatas “Latviešu fotogrāfi – kara liecinieki” izdošanu.

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA

Jānim Liepiņam (Latvija)
par ilggadēju un izcilu darbu, laikrakstā “Latvija Amerikā” publicējot rakstus par kultūrvēsturiskiem notikumiem un personām un uzsveŗot latviešu valodas skaistumu un neizsmeļamo bagātību.

ATZINĪBAS RAKSTI

Austrālijas Latviešu 36. Jaunatnes dienu rīcības komitejai
par svētku izcilu sarīkošanu un novadīšanu Melburnā – par latviešu dziesmu un deju tradiciju, un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā, it īpaši piesaistot jauniešus.

Latviešu Nacionālai Padomei Lielbritānijā
par virtuālo izstādi “Latvieši Lielbritānijā”.

Selgai Apsei (Kanada)
par izcilu un ilggadēju kalpošanu tautas deju tradiciju veicināšanai un kopšanai, kā deju kopas “Daugaviņa” vadītājai Kanadā, kā virsvadītājai XVI Deju svētku lieluzvedumā “Māras zeme” Latvijā un kā tautas deju nozares un lieluzveduma vadītājai XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkos Kanadā.

Latviešu Lugu lasījumu – “LLL2020” idejas autoriem Dziesmai Teteris (ASV) un Ingmāram Čaklajam ar komandu (Lielbritānija)
par adaptēšanos sarežģītajā situācijā, radot jaunus iestudējumus, nepadodoties apstākļiem.

Daigai Dupatei, Ievai Lapšānei (Latvija) un Leldei Vikmanei (Francija)
par akcijas “Savij Latviju vainagā“ ideju un īstenošanu, skaistā rotā savijot vairāk nekā 2 170 dalībniekus visā pasaulē.

Līgai Ejupei (ASV)
par ilggadēju čaklu un dedzīgu kalpošanu kultūrai Amerikas Latviešu Apvienībai un Gaŗezeram.

Guntaram Gedulim (ASV un Venecuēla)
par ilggadēju un dedzīgu kalpošanu dziesmai ASV un Dienvidamerikā.

Kārlim Kasparsonam (Austrālija)
par mūža ieguldījumu latviešu sabiedrības veidošanā un attīstībā Austrālijā.

Minsteres bibliotēkārei – Dinai Krastiņai (Vācija)
par izcilo ieguldījumu – profesionāli sakārtoto bibliotēku un organizētajiem pasākumiem Minsteres bibliotēkas auditorijai.

Larim Krēsliņam (ASV)
par dzejoļu krājumu “Kad tu dosies prom”.

Elvīrai Latišai (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā it īpaši darbojoties Melburnas etniskās raidstacijas “3ZZZ” radio programmā.

Aijai Mežalei (Vācija) un Ingridai Annai Tāraudai (Īrija)
par Pasauļa latgalīšu saliduojumu, virtuālā lidojumā ļaujot satikties Latgales cilvēkiem pasaulē.

Henrijam Paceram (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši darbojoties skautu kustībā un jaunatnes latviskā audzināšanā.

Arnim Siksnam (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši par sabiedrības organizāciju uzturēšanu, atbalstīšanu, Kvīnslandes Ev. Lut. draudzes un Brisbanes Latviešu sabiedrības garīgās dzīves uzturēšanu.

Mārai Siksnai (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas un Brisbanes latviešu sabiedrībā, tās kultūras uzturēšanā, attīstīšanā un jauniešu latviskās audzināšanas darbā, kā arī par Kvīnslandes Ev. Lut. draudzes un Brisbanes Latviešu sabiedrības garīgās dzīves uzturēšanu.

Ievai Šaulei (Austrālija)
par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši nodrošinot latviešu sabiedrību Tasmānijā, un nesot Latvijas vārdu austrāliešu sabiedrībā.

Ingridai Annai Tāraudai (Īrija)
par jauno Londonā nesen klajā nākušo bilingvālo dzejas antoloģiju “The Last Model/ Pādejais Modeļs”.

Jurim Zommeram (Kanada)
par dzejoļu krājumu “Vārdu sapnis”.