GODA BALVA

Imantam Tilleram
par izcilu veikumu vizuālā mākslā, par latviešu unikālo kultūras tradīciju godināšanu un popularizēšanu plašā pasaulē.

GODA DIPLOMS

Vitai Gaiķei
par ilggadēju un izcilu darbu, vadot laikrakstu “Latvija Amerikā”, informējot latviešus visā pasaulē par notikumiem Latvijā un ārpus tās.

KRIŠJĀŅA BARONA PRĒMIJA

Andrim Ritmanim
par plašo pienesumu latviešu literatūrā ārpus Latvijas, īpaši par atmodas dziesmu “Manai tautai”, un par ilggadējo darbu kā sabiedrības un kultūras darbiniekam ASV.

ATZINĪBAS RAKSTS

“Pasaules Latviešu dienas” rīcības komitejai
par sekmīgu sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu un atzīmēšanu ārpus Latvijas, rīkojot “Pasaules Latviešu dienu”, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros.

Laurai Adlers
par ilggadēju un izcilu darbu latviešu mūzikas koncertu rīkošanā ārpus Latvijas.

Sandrai Birzei
par pašaizliedzīgu darbu un būtisku lomu latviešu kora tradīcijas saglabāšanā un veicināšanā Austrālijā.

Rasmai Gaidei
par ilggadīgu, sekmīgu latviešu skolu vadību un pamatskolas un ğimnazijas skolēnu latvisku audzināšanu Toronto.

Ritai Grendzei
par lielo un sevišķo veltījumu Latvijas simtgadei ar latviski garīgi nozīmīgo instalāciju Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās 2017. gada vasarā “simts raksti tiem, kas meklē gaismu”.

Ojāram Grestem
par ilggadēju darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā plašā apjomā, it īpaši atbalstot Austrālijas latviešu māksliniekus, rīkojot izstādes un veicinot Latvijas mākslinieku atpazīšanu Austrālijā.

Ingunai Grietiņai-Dārziņai
par iedvesmu un uzņēmību, dibinot un vadot “Pasaules Latviešu dienu”, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros.

Gundāram Grīslītim
par ilggadēju un izcilu darbu, latviešu presē aprakstot latviešu sabiedriskās dzīves un sporta notikumus, kā arī latviešu senās tradīcijas.

Jānim Lauram
par ilggadēju darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, uzstājoties kā māksliniekam, rīkojot koncertus, popularizējot latviešu komponistu skaņdarbus plašākai sabiedrībai un veicinot sadarbību ar Latvijas mūzikas pasauli.

Aldim Silam
par latviešu mūzikas izplatīšanu plašākā pasaulē, ieviešot latviešu skaņdarbus austrāliešu koru, ansambļu un orķestru repertuāros, kā arī veicinot kultūras apmaiņu ar Latviju.

Maijai Zaeskai
par veiksmīgu un ilggadēju 3×3 Gaŗezerā vadīšanu un par nozīmīgiem sabiedriskiem darbiem Mineapoles organizācijās un skolā.