Goda balva

Latvijas Republikas Kultūras Ministre Dace Melbārde
par nerimstošu atbalstu un vērienīgu ieguldījumu latvietības stirpināšānai visa pasaulē.

Kr. Barona prēmija (bez naudas)

rakstniece/žurnaliste Eleonora Šturma
par izcili veikumu kultūras notikumu dokumentācijā; par rakstu seriju: “Kultūržurnalistes piezīmes no Ņujorkas”.

Atzinības raksts

Sv. Jāņa draudzes (Toronto) illggadējā koru diriģente Brigita Alka
par ilggadēju kalpošanu latviešu mākslai un garīgai mūzikai vadot korus: Sv. Jānā draudzes vokālo ansambli un vīru kori “Straume”.

Laikraksta “Laiks” redaktrise Ligita Kovtuna
par labu sakaru izveidošanu un uzturēšanu ar latviešiem visā pasaulē, caur izciliem rakstiem un intervijām laikrakstā “Laiks”.

Latviešu valodas filoloģe Dace Mažeika
par izcilu darbu atbalstot un attīstot latviskās izglītības darbu latviešu skolās ASV.

Komponiste Ella Māčēna
par latviešu mūzikas veicināšanu Austrālijā, iekļaujot latviskus elementus savā daiļradē, gan latviešu klausītājiem, gan plašākai publikai; par izciliem kora skaņdarbiem “Ar dieviņu”, “Noriet saule vakarā” un “Svešās zemes vējš”.

Maskavas Latviešu biedrības koŗa “Tālava” diriģente Tamāra Semičeva
par 25 gadu milzīgu darbu latviešu koŗa mākslas popularizēšanā Krievijā un pasaulē.

Austrālijas latviešu 56. Kultūras dienas Melburnā rīcības komitejai
par sekmīgu Austrālijas latviešu kultūras svētku sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā.

“Eslingenas Dziesmu svētkiem 70” Eslingenā, Vācijā rīcības komiteja un māksinieciskā padome
par sekmīgu Eiropas latviešu dziesmu svētku sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā, rīkojot “Eslingenas dziesmu svētkiem 70”.

XIV Vispārējie Latviešu Dziesmu un Deju Svētku ASV Baltimorā rīcības komiteja
par sekmīgu ASV latviešu dziesmu un deju svētku sarīkošanu un norisi, par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu ASV.