Goda balva

 • Frankam Gordonam (Izraēla) – par izcilu un ilggadīgu veikumu publicistikā

 

Kr. Barona prēmija

 • Uldim Gravam (Latvija) – par grāmatu ”Tālumā, bet ne svešumā”

 

Goda diploms

 • Vijai Zuntakai – Bērziņai (ASV) – par ilggadīgu un nesavtīgu ieguldījumu PBLA Kultūras fonda vadībā un darbā

 

Atzinības raksts

 • Laurai Laurušaitei (Lietuva) – Par latviešu literatūras un kultūras atpazīstamības veicināšanu Lietuvā un veiksmīgiem un daudzskaitlīgiem latviešu literatūras tulkojumiem lietuviešu valodā
 • Vijai Spoģei-Erdmanei (Austrālija) – Par ilggadīgu māksliniecisko izcilību, par pašaizliedzīgu darbu, sniedzot nozīmīgu kultūras pienesumu latviešu sabiedrībai, kā arī godam nesot Latvijas vārdu ārpus latviešu sabiedrības
 • Linai Ikšei (Zviedrija) – Par ieguldījumu mākslā un mākslas ekspozīciju “Tēvzeme Latvija – vai nē”
 • Emmeli SkrapsteiMalmquist (Zviedrija) – Par ieguldījumu mākslā un mākslas ekspozīciju “Tēvzeme Latvija – vai nē”
 • Gaidai Rullei (Zviedrija) – Par ilggadīgu darbību un izciliem sasniegumiem kora mākslā un devumu latviešu mūzikas dzīvē
 • Jānis Dambītis (Krievija) – Par Maskavas latviešu kultūras biedrības izveidi un vadību 18 gadu garumā, kā arī par neatlaidīgu un nesavtīgu darbu latviešu kultūras jomā, par latviskās izglītības un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu Krievijā
 • XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku rīcības komiteja (ASV) – Par sekmīgu XVI Rietumkrasta Dziesmu sarīkošanu un norisi 2105. gada septembrī – par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu ASV
 • Eiropas latviešu kultūras svētku rīcības komiteja – Par sekmīgu Eiropas latviešu kultūras svētku sarīkošanu un norisi 2015. gada jūnij – par latviešu dziesmu un deju tradīcijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā
 • “Te nu mēs esam” producentu grupa (ASV) – Par “Te nu mēs esam” koncertiestudējumu un izrādes izplatīšanu ASV un Kanadā
 • Meta Bāze (Kanada) – Par lugu iestudēšanu Toronto latviešu biedrības Sestdienas skolā