Goda balva

Gunāram Birkertam (ASV) – par mūža profesionālo veikumu arhitektūrā, mīlestību pret Latvijas valsti un tās vārda nešanu pasaulē.

Artūram Ozoliņam (Kanada) – par Latvijas mūzikas un kultūras nešanu pasaulē (izvirza Mūzikas nozare).

Goda diploms

Dr. Ingrīdai Gutbergai (ASV) – par mūža ieguldījumu latviešu mūzikā un ilggadēju darbu ar latviešu jaunajiem mūziķiem.

Astrīdai Liziņš (ASV) – par ilggadēju, sekmīgu darbu vadot Filadelfijas tautas deju kopu “Dzirkstele” un iesaistot tajā visu paaudžu dejotājus.

Intai Veldrei  un Sandrai Mednis (ASV) – par ilggadēju Milvoku Daugavas Vanagu tautas deju kopas “Metieniņš” vadīšanu un sekmīgu deju lieluzveduma vadīšanu 2012. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Milvokos.

Atzinības raksts

Ilzei Ēdelei (Kanada) – par latvisku un modernu rotu kalšanu.

Lindai Marutai Kronbergai (Kanada) – par par ilggadēju un izcilu darbu populārās mūzikas laukā.

Maijai Laiviņai un Tainai Laiviņai (ASV)par ilggadīgu un daudzpusīgu devumu bērnu oriģināllugu rakstīšanā, stāstu dramatizējumiem, kostīmu un skatuves iekārtošanu, kā arī atbalstu Ņujorkas latviešu gaidu un skautu sarīkojumiem.

Sarmītei Vilks (Kanada) – par daiļamatnieku izstāžu rīkošanu.