Goda balvas

Intai Purvai (Kanada) par izcilu mūža darbu latviešu kultūras veicināšanā Kanadā.

Dainai Grosai (Austrālia) par sekmīgu darbu ārpus Latvijas skolu nodrošināšanā un skolotāju sagatavošanā. 

Goda diplomi

Mārai Simsonei (Kanada) par ilggadēju un radošu darbu tautas deju nozarē.

Andrim Leimanim (Kanada) par mūža ieguldījumu tēlotājmākslā.

Atzinības raksti

Aivaram Sinkam (Anglija) par publikāciju ”Trimdas dziesmu svētku tradicija Eiropā (2013)” un rakstiem preses izdevumos.

Ingunai Miezei (Īrija) par latviešu ieceļotāju Īrijā dzīves un norišu dokumentēšanu.

Laimai Ozolai (Īrija) par darbību latviešu identitātes saglabāšanā.

Pēterim Zariņam (Kanada) par ilggadēju latviešu klavieŗmūzikas atskaņošanu un populārizēšanu Kanadā un ASV.

Dacei Micānei Zālītei (ASV) par lugu ”Kur meklēt Šambalu”, veiksmīgu darbību jaunatnes teātŗa nozarē un kultūras pasākumu rīkošanā, referātiem un publikācijām periodikā.

Vērai Mednei  (ASV) par augstākās kvalitātes sasniegumiem aušanas mākslā.