Goda diploms

Nic Gotham post mortem (Kanada) par džeza mūzikas attīstību Latvijā un latviešu mūzikas populārizēšanu Kanadā.  (Mūzikas nozare)
Yasunori Kikuchi (Japāna) par Latvijas un Japānas mūziķu sadarbības veicināšanu un latviešu kultūras populārizēšanu Japānā.  (Mūzikas nozare)
Andrejam Plakanam (ASV) par grāmatu „A Concise History of the Baltic States.”  (Humanitāro un sociālo zinātņu nozare)
Astrai un Jānim Reveliņiem (ASV) par ilggadēju darbu O. Grīna tautas mākslas mūzeja veidošanā un uzturēšanā.  (Lietiskās mākslas nozare)

Atzinības raksts

Lāsmai Ģibietei (Ungārija) par ilggadēju, sekmīgu un enerģisku darbību preses nozarē.  (Preses nozare)
Guntai Rudzītis (Austrālija) par ilggadēju un kvalitātīvu darbu, aprakstot latviešu sabiedriskās dzīves notikumus latviešu presē. (Preses nozare)