Goda balva:

Andrejam Jansonam (ASV) par Bruno Skultes operas „Vilkaču mantiniece” nobeigšanu un populārizēšanu. (Mūzikas nozare)
Eleonorai Šturmai (ASV) par tēlotājas mākslas dokumentāciju un analīzi grāmatā „50 gadus mākslai pa pēdām”. (Tēlotājas mākslas nozare)

Goda diploms

Birutai Abulai (ASV) par grāmatu „Latviešu literārie pulciņi Amerikas Savienotajās Valstīs 1950-2011″. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozare)
Zintai Enzeliņai (Kanada) par latviešu rokdarbu mācīšanu Kanadā un 3X3 nometnēs Gaŗezerā un Latvijā. (Lietiskās mākslas nozare)
Andrim Kadeģim post mortem (Vācija) par grāmatu „Izrakteņi. Atmiņas un liecības, XX gadsimts”. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozare)
Mārtiņam Lasmanim (Zviedrija) par eseju un rakstu krājumu „Vārdi un mūzika”. (Rakstniecības nozare)
Lienei Lauskai (Austrijā) par grāmatu vācu valodā „Pēteris Ērmanis un Jānis Jaunsudrabiņš: Die soziale und kulturelle Integration lettischer Schriftsteller in Lettland und deutschen Exil”. (Rakstniecības nozare)
Gundegai Peniķei (ASV) par ilggadēju darbu, mācot keramiku Gaŗezera bērnu nometnē, Vidusskolā, 3X3 nometnēs. (Lietiskās mākslas nozare)

Krišjāņa Barona prēmija

Baibai Bičolei (ASV) par dzejoļu krājumu „Citviet” (Rakstniecības nozare)
Andrai Dārziņai (Vācija) par ieraksta „Latvian Impressions” un latviešu mūzikas populārizēšanu. (Mūzikas nozare)

Atzinības raksts

Ziedonim Āboliņam (Anglija) par ilggadēju jauktā kora „Straumēni” vadīšanu. (Mūzikas nozare)
Vladimiram Hohlovam (ASV) par ilggadēju Sv. Pēterburgas Floridā latviešu biedrības koŗa vadīšanu. (Mūzikas nozare)
Juliai Plostnieks (ASV) par izcilu tēlojumu dziesmu spēlē „Eslingena”. (Teātŗa nozare)
Andrejam Vītolam (Kanada) par ilggadēju Montreālas latviešu jauktā koŗa „Atbalss” vadīšanu. (Mūzikas nozare)