Goda balva:

Ansamblim KOLIBRI ASV par izcilo skaņu ierakstu „Kolibri atskatās”. (Mūzikas nozare)
Zigurdam Miezītim Kanadā par 50 gados izcili veikto darbu latviešu tautu deju izkopšanā un Diždancis vadīšanā. (Tautas un mākslas deju nozare)

Goda diploms:

Silvijai Campbell Kanadā par ilggadīgu un veiksmīgu darbu jaunatnes audzināšanas jomā. (Paidagoģijas nozare)
Albertam Spoģim Vācijā par grāmatu „Minsteres latviešu ģimnazija izdzīvoja”. (Humanitāro un sociālo zinātņu nozare)

Krišjāņa Barona prēmija:

Indrai Gubiņai Kanadā par grāmatu „Vēlreiz turpu un atpakaļ”. (Rakstniecības nozare)

Atzinības raksti:

Andrai Berkoldai ASV par dziesmu spēli „Hotel Paradiso” un tās režiju. (Teātra nozare)
Varim Bokalderam Zviedrijā par ekoloģiskās būvniecības principu ievešanu Latvijā. (Technisko un dabas zinātņu nozare)
Šarlotei Cērpai Zviedrijā par grāmatu Flyktfaglar (Bēgputni). (Rakstniecības nozare)
Anitai un Ivaram Gaidēm Kanadā par ilggadīgu darbu latviešu garīgās mūzikas jomā. (Mūzikas nozare)
Lolitai Gulbei Kanadā par dzejoļu krājumu „Smilšu pulkstenis”. (Rakstniecības nozare)
Gunai Ikonai Kanadā par dzejoļu krājumu „Lidojums”. (Rakstniecības nozare)
Velgai Jansonei Kanadā par izcilu darbu podniecības mākslā. (Lietiskās mākslas nozare)
Edgaram Kiršam Kanadā par ilggadīgu un sekmīgu darbu jaunatnes audzināšanas jomā. (Paidagoģijas nozare)
Ingrīdai Lēvenšteinai ASV par Denveras latviešu ev. lut. draudzes dievnama vitrāžām. (Tēlotājas mākslas nozare)
Viktorijai Mačēnai Austrālijā par ilggadīgu darbu latviešu mūzikas jomā. (Mūzikas nozare)
Gunāram Zvejniekam Zviedrijā par ilggadīgu darbu latviešu mūzikas un kultūras jomā. (Mūzikas nozare)
XIII latviešu dziesmu svētku Kanadā rīcības komitejai par izcilu svētku sarīkošanu.