Goda balvas ($1,000):

• Voldemāram Avenam ASV par dzeju krājumu Piezvanīšu parīt (Rakstniecības nozarē).

• Indriķim Šternam ASV par vēstures grāmatu Latvijas vēsture 1180-1290; Krustkaŗi (Sociālo un humanitāro zinātņu nozarē).

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi goda balvām):

• Martai Landmanei Anglijā par dzeju krājumu Krustām šķērsām (Rakstniecības nozarē).

• Raimondam Dālem un viņa vadītajiem Dūdalniekiem Anglijā par ilggadīgu un sekmīgu darbību latviešu folkloras mūzikas labā (Mūzikas nozarē).

Kr. Barona prēmija ($500):

• Andrejam Zinbergam ASV par lugām, kas domātas lasīšanai bērniem un uzvedumiem (Rakstniecības nozarē).

• Viedai Skultānei Anglijā par akadēmisku rakstu publikācijām, kas saistās ar Latviju un latviešiem, ievērojamos angļu izdevumos. (Sociālo un humanitāro zinātņu nozarē).

• Lailai Saliņai ASV par latviešu mūzikas izcilo atskaņošanu savos koncertos (Mūzikas nozarē).

• Voldemāram Mežakam Austrālijā par ilggadīgu un veiksmīgu darbu latviešu presē un rakstniecībā (Preses nozarē).

Atzinības raksti:

• Lolitai Ritmanei ASV par skaņdarbu Rudentiņš pie durvīm klauvē, bērnu korim un instrumentālam ansamblim (Mūzikas nozarē).

• Jānim Jurjānam ASV par ilggadīgu un veiksmīgu darbību Latviešu tautas deju apvienībā (LTDA) (Tautas un mākslas deju nozarē).

• Gunāram Klausam, Ernai Lēmanei un Gunāram Jurjānam Austrālijā par vispusīgu un raženu 50 gadu darbu Austrālijas Latviešu teātrī (Teātra nozarē).

• Hertai Jurševskai un Ernestam Jurševskim Kanadā par mūža ieguldījumu latviešu teātrī (Teātra nozarē).

• Birutai Vaskai un Jānim Vaskam ASV par raženu darbību latviešu teātra laukā (Teātra nozarē).

• Austrālijas latviešu teātrim par rosīgu 50 gadu ilgu darbību (Teātra nozarē).

• Irēnai Ēberšteinei Venecuēlā par ilggadīgu un sekmīgu darbību vietējā latviešu sabiedrībā un arī mācot dziedāšanu latviešu