Goda balvas ($ 1,000):

• Indrai Gubiņai Kanādā par dzeju krājumu Dīvainā spēle (rakstniecības nozarē);

• Tadeušam Puisānam Kanādā par mazaprakstītu Latvijas vēstures notikumu iztirzājumu grāmatā Vēstures mozaīka (humanitāro un sociālo zinātņu nozarē);

• Horeogrāfei un dejotājai Vijai Vētrai ASV par pusgadsimta ilgo radošo darbu, bagātinot latviešu kultūru un popularizējot to starptautiskās aprindās (tautas un mākslas deju nozarē).

Goda diplomi (atzinības ziņā līdzvērtīgi Goda balvām):

• Ilgvaram Spilneram ASV par grāmatu Mēs uzvarējām, kur aprakstīta trimdas latviešu darbība Latvijas brīvības labad (humanitāro un sociālo zinātņu nozarē);

• Guntai Plostniecei ASV par veiksmīgu vispusīgo darbu un sasniegumiem mūzikā, kā arī par cittautiešu iepazīstināšanu ar latviešu komponistu darbiem (mūzikas nozarē);

• Jānim Ladusānam ASV par veiksmīgu pusgadsimta ilgo un daudzpusīgo darbu presē, aprakstot latviešu sabiedriskās un kulturālās dzīves norises (preses nozarē);

• Ilzei Tamārai Šīmanei ASV par ilggadīgo un veiksmīgo darbu, publicējot rakstus par sabiedriskiem un literāriem tematiem trimdas izdevumos (preses nozarē).

Kr. Barona prēmijas ($ 500):

• Arnoldam Kursim Zviedrijā par pētījumu Mīti un īstenība, kurā aprakstīti skandināvu vikingu sakari ar Senlatvijas ciltīm (humanitāro un sociālo zinātņu nozarē);

• Gunāram Jurjānam Austrālijā par ilggadīgo darbu presē, sniedzot izcilus un vērtīgus latviešu mākslas aprakstus un vērtējumus (preses nozarē);

• Andrim Klausam Austrālijā par skatuves darbu Gājputns, kas ir mūsu tautas likteņstāsts (teātra nozarē);

• Zintai Ozoliņai Austrālijā par ilggadīgu un sekmīgu darbu latviešu skolās un jaunatnes audzināšanā (pedagoģijas nozarē).

Atzinības raksts:

• Martai Landmanei Anglijā par dzeju krājumu Vate ausīs (rakstniecības nozarē).