1. Komponiste, meistarkursu dibinātāja un ilggadējā rīkotāja Dace Aperāne (Latvijā):
  XIV Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi digitālajā vidē
 2. Žurnaliste un bērnu literatūras redaktore Gunta Apse (Latvijā)
  Grāmatas “Vāverēns Sams” izdošana, Vineta Kravale un Ilona Wetterud
 3. Latvieši Pasaulē muzeja galvenā kuratore Marianna Auliciema (Latvijā)
  “DP albums” datu saglabāšana nākotnei
 4. Sidnejas Latviešu teātra priekšsēde Ilona Brūvere (Austrālijā)
  Dzeju darbnīca un “dzejas slams” ar dzejnieci Madaru Gruntmani
 5. Latvijas Goda konsuls Ņujorkā Daris Dēliņš (ASV)
  Ņujorkas Baltijas filmu festivāls (NYBFF)
 6. Boston Baltic Film Festival priekšniece Aija Dreimane-Holohan (ASV)
  Bostonas Baltijas Valstu Filmu festivāls (Boston Baltic Film Festival)
 7. Eva Eglāja-Kristsone, vadošā pētniece LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (Latvijā)
  Rakstnieka Andreja Pablo Mierkalna krājuma sagatavošana izdošanai
 8. LU Akadēmiskās bibliotēkas Austrījas bibliotēkas un Šveices lasītavas vadītāja Ilze Garda (Latvijā)
  “Latvieši Austrijā (1945-1949)” Pētījums par trimdas latviešiem Austrijā
 9. Biedrība “Laiks-BL” (Ligita Kovtuna)
  Grāmata Silvija Grigulis Džonsa “Un ko nu?!” (Īrijas veclatvietes dzivesstāsts)
 10. Ilze Lieckalniņa, (biedrība “Tapums”)
  Raimonda Staprāna lugas “ Pēdējā izrāde” iestudēšana Cēsu Mazajā teātrī
 11. XV Vispārējo Dziesmu un Deju svētku (ASV) Lieluzveduma vadītāja Astrīda Liziņa
  XV Vispārējo Dziesmu un Deju svētku Lieluzveduma deju apmācības kursi
 12. Ņujorkas Latviešu kora mākslinieciskā vadītāja Laura Padega Zamura (ASV)
  Ņujorkas Latviešu kora kantāšu saglabāšanas projekts
 13. Laura Putāne, Latviešu kultūras biedrība SAIME (Vācijā)
  Grāmatas “Atmiņas par Eslingenu” izdošana vācu valodā
 14. Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas vadītāja Ieva Reine (Zviedrijā)
  Latviešu dziesmu un dzejas rīti un vakari bērniem un jauniešiem
 15. Signe Rirdance, Zviedrijas latviešu apvienība, Stokholmas latviešu skola (Zviedrijā)
  Zviedrijas latviešu kultūras izlases “Skat, skatt”: literatūras, mākslas un mūzikas antoloģija bērniem un jauniešiem
 16. Latvijas Nacionālās Operas Ģildes valdes priekšsēdis un presidents Ivars Slokenbergs (ASV)
  Jāņa Kalniņa operas “Hamlets” iestudējums Latvijas Nacionālajā operā
 17. Pasaules Latviešu Amatieru Teātra savienības valdes locekle Dziesma Teteris (ASV un Lielbritānijā)
  Latviešu Lugu Lasījumi 2020 PLUS
 18. Māra Zirnīte, Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts” (Latvija)
  “Pārcēlāji”: Otrā pasaules kara bēgļu laivu vadītāju dzīvesstāsti
 19. Žurnāla “Jaunā Gaita” galvenais redaktors un izdevējs Juris Žagariņš (ASV)
  Atbalsts rakstu krājuma kultūrai un brīvai domai žurnālam “Jaunā Gaita”

Kopā: $26 000 (ASV)