PBLA KF 2019 piešķīrumi:

 1. Andrejs Jansons: CD ar 5 ārpus Latvijas skaņdarbiem
 2. “Canadian Amber” CD (J Kalniņš, T Ķeniņš, I Ramiņš)
 3. Eiropas Latviešu kultūras svētki (ELKS)
 4. Rakstu krājums kultūrai un brīvai domai “Jaunā Gaita”
 5. Latvieši pasaule izstāde “Nyet, nyet, Soviet”
 6. Laikrakstam LAIKS – 70
 7. Latviešu dzīvesstāsti Francijā 3. posms
 8. Latviešu valodas tālmācība pasaulē (Zviedrijā)
 9. Audio-video projekts “Latvija simt gados” (Vašingtonā DC)
 10. Monogrāfija “Latvijas mūzika renesansē”
 11. TV raidījums: “Literatūre” Amerikā
 12. Skautu/gaidu 12. lielā nometne “Solījums”
 13. 3 x 3 saiets Norvēģijā
 14. XIV Jauno mūziķu meistarkursi Siguldā
 15. XV Dziesmu un Deju svētki Kanadā
 16. Ziemeļamerikas tautas deju digitālā krātuve

$16,000 (ASV)