PBLA KF piešķīrumi 2018. gadā:

 1. Stāstu sega (Latvija)
 2. Jaunā Gaita (ASV)
 3. Mūzikls ESLINGENA Latvijā
 4. Latvian Pioneers in Manitoba (Kanada)
 5. Sanfrancisko teātris SPRĪDĪTIS? (ASV)
 6. Terra Choralis [LV‐CH] (Šveice)
 7. SVĒTKI (12 mazgrāmatiņas) (Austrālija/Latvija)
 8. “Gaidot laivu” (Zviedrija)
 9. Mongrāfija “Kārlis Zemdega” (Latvija)
 10. Dzīves stāsti Francijā
 11. “Bezbailīgie”: atmiņu stāsti
 12. ALJA 66. Kongress Bostonā
 13. T Ķeniņam simtgades koncerts (Šveice/Latvija)
 14. Katalogs “Māksla nešķir” (Latvija)
 15. Kompaktdisks “Dabas miers” (Austrālija)
 16. Grāmata “Ādams Alksnis” (Latvija)

Kopā: $16 000 (ASV)