PBLA Kultūras fonds 2013. gadā piešķīra ASV  $18,000  septiņpadsmitiem projektiem.

1. “XI Starptautiskie latviešu jauno mūziķu meistarkursi” Latvijā atbalstam (D. Aperāne) ($2,100)

2. “Displaced to this Place–  Batlic Immigration and the DP Experience”  izstādes atbalstam (Latvian Folk Art Museum) (D. Ķezbere) ($1,400)

3.  “Souvenirs: Healing After War“, Māras Pelēces  filmas tulkojuma atbalstam, (autobiogrāfisks stāsts).             (M. Pelēce)( $1,000)

4. “Runā Rīga Mobile Apprunariga.com” atbalstam (Cory Avots McLeod) ($1,000)

5. “Sidrabenes nometnes CIT programmai”( Counsellor in Training) atbalstam. (Sidrabenes latviešu bērnu nometne) ($1,000)

6. “Uzdziedāsim brāļi” Latvija koncerta turnejai. Losandželosas vīru kora atbalstam (I. Mičuls) ($1,000)

7. “Aspazija: Latvian Poet in Elevated Prose” grāmatas izdošanas atbalstam (A. Stahnke) ($  800)

8. ” O. Grīna tautas mākslas muzejam“,  Garezerā atbalstam ( A. Reveliņa) ($  800 )

9. “Motherhand”, kultūrvēstures raksta pavairošanas atbalstam (Rita Laima Bērziņa)  ($ 600)

10. “Dievs, Tava zeme deg” 1952.g. koncerta ieraksta restaurācijai. (A. Jansons) . ($ 500)

11. “Katskiļu latviešu bērnu nometnes, valodas perioda, latviešu valodas mācību grāmatas” iegādei. (I. Jasuta) ($ 200)

12. “Pūcītes akadēmija“,  Peterborough latviešu biedrības skoliņas atbalstam ($ 600)

13. “Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ērģeļu atjaunošanai “(JVLMA)  ($2,000)

14. ” Latvijas mākslas Laika grāmata, 1896-2000“,  izdošanai (Inga Bunkše)  ($2,000)

15.” Latvieši pasaulē, Interneta izstādē – izceļotāja stāsts ” sagatavošanai ( J. Zalāns) ($1,500)

16. “Latvijas Jaunās Mūzikas dienas“,Biedrības Latvijas Komponistu savienība atbalstam. ($1,000)

17. “Fotogrāfija kā laika (vēstures) liecinājums”, grāmatas izdevuma atbalstam (I. Zvirgzdiņš) .($  500)

 

KOPĀ  $ 18,000