PBLA Kultūras fonds 2010. Gadā piešķīra ASV $ 20,000 četrpadsmit projektiem.

 1. Latviešu jaundarbu Ziemsvētku koncerts” ( Ņujorkas latviešu koris) ($1,000 )
 2. , „Jaunā Gaita” rakstu krājumam. (  Rolfs Ekmanis)  ($ 4,000)
 3. Visiem latvju bērniem ”  ierakstam. ( Čikagas Piecīši)  ($ 2,000)
 4. Tautas tērpus valkāsim pareizi” grāmata  ( Liena Kaugara)  ($ 1,500)
 5. Mākslinieks jumtistabiņā. Gleznotājs Laimonis Mieriņš”  grāmata. ( Jānis Oga, Apgāds Mansards) ($ 1,500)
 6. XX gs. otrās puses un XXI gs. latviešu vokālā kamermūzika” (Pēteris Plakidis) ($1,000)
 7. Spoken”  ( Aleksis Dankers  un Niks Bārs)   ($1,000)
 8. Latviešu klasisko autoru solo dziesmas” ieraksts. ( Andrejs Martens)  ( $1,000)
 9. „Eiropas vasaras skola ”   ( Eiropas vasaras skola)  ($2,000)
 10. Koferu izstāde” internetā: 6 stāsti par latviešu izceļotajiem  ( Latvieši Pasaulē- muzejs un pētniecības centrs)    ($ 1,000)
 11.  “10. Lielā nometne „Zvaigžņu sega” piemiņas albūmam.  (Latviešu skautu un gaidu   kustība.)  ($ 500)
 12.  “Jūlijas Jonānes monogrāfijas „Latviešu sakrālā mūzika” izdošanai.  (Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmija)   ( $1,000)
 13.  “Rīgas vēstures enciklopēdija  „ Cita Rīga” (Inese Grandāne)   ($500)
 14. Bukleta par 3 X 3 kustību izdošana, un grāmatas  „3 X 3  pasaulē”   paraugeksemplāru sagatavošana, izdošana un izplatīšana.   (Līga Ruperte)  ($2,000)

KOPĀ  $20,000