PBLA Kultūras fonds 2009. gadā piešķīra ASV $ 24,000  piecpadsmit projektiem.

1.”Kā Tev Sibīrijā gāja, latviet“, grāmatai. (L. Vlasova) ($3,000)

2. “Trimdaszeme Francija III” grāmatai. (Andrejs Krūmiņš)  ($2,000)

3. “Lūcijas Garūtas vokālās un instrumentālās kamermūzikas ietakstam“.(D. Erliha)  ($2,000)

4. “Stariņš“, Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmskolas mācību grāmatām.(G. Kārkliņa) ($500)

5. “Tadeus Puisāns – Vēstures mozaīka” grāmatas otram iepiedumam. ( Jānis Elksnis) ($1,000)

6. “Jāzepa Vītola Stīgu kvarteta Sol mažorā op. 27 “. muzīkas nošu un skaņu ierakstam. ($2,500)

7. “Komunistiskā terora upuru un nacionālo pzrtizānu piemiņas vietas Latvijā “,

foto iemūžināšanā. ( Māris Locs) ($ 1,500)

8.  “Gundegas Cenne“, gleznu albūmam. ( Korporācija Daugaviete) ($ 3,000)

9. “Iļģi” Jāņu dziesmu albūma ierakstīšanai un izdošanai.( Ilga Reizniece) ($ 1,500)

10. “Zviedru latviešu palīdzības komitejas darbības laikā no 1943.g. 15. oktobra līdz 1945.g. 30. jūnijam”,   L. Siliņa grāmatai. ( Mudīte Hoogland Krasts) ($1,500)

11.  “Latviešu teātris trimdā ” VA kolekciju kopai diģitalizacijai un saglabāšanas modernizācijai.     ( VA Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs-Andra Lazdāne) ( $ 3,000)

12. ” IX Starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem“.  (Dace Aperāne) ($3,000)

14. “Bērnu mīklas pasaku portālā pasakas.net” (Biedrība “Ideju forums) ( $ 2,000)

15. ” Baumaņa Kārlis un viņa laiki“. Pastāvīgai izstādes ekspozīcijai un izveidei.

(Limbažu muzejs ) ( $1,000)

KOPĀ  $ 24,000