PBLA Kultūras fonds 2008. gadā piešķīra ASV $ 30,000  trīspadsmit projektiem.

1.”JAUNĀ GAITA”  izdevuma pabalstam  (R. Ekmanis) ($4,500)

2.” Mēs varam” Sporta spēles  ( Dauguļu speciālā internātpamatskola)  ($500 )

3.  XV Rietumkrasta latviešu dziesmu svētki   (Dr. P. Berkolds)($5,000)

4. „Trimdas latviešu kultūras saglabāšana” videofilmās un DVD, Ziemeļamērikā 1979-1990.g.” ( J. Valdmanis) ($2,000)

5. „Latvijas bērnu nometne”. (I. Mieme)         ($1,000)

6. „Jānis Annus” Katalogs: personālizstāde    (J. Annus) ($2,000)

7. “Diasporas māksla atgriežas”  izstādes katalogs  (L. Kalmīte) ($5,000)

8. “Latviešu Mākslinieki Austrālijā ” (ALMA)($5,000)

9. „Runcis Timiāns un Anna”    ( L. Kalņiņa Bankin) ($1,000)

10. “Knutam Lesiņam 100”-(Latviesu Biedriba – A. Bomiks)($1,000)

11. „Kaza kāpa debesīs”- Dokumentāra pilna filma  (L. Žurgina)  ( $1,000)

12. „Ķipars pipars”  bērnu grāmata, autors L. Gundars ( A. Putniņa)($1,000)

13.  „Latviešu valoda , II  “rakstu krājumam-Jānis Kušķis ( M. Sinka)   ($1,000)

KOPĀ  $ 30,000