PBLA Kultūras fonds 2007. gadā piešķīra ASV $20,000 deviņiem projektiem:

1. ($3,000) – VIII starptautiskiem latviešu jauno mūziķu meistarkursiem Ogrē 2008. gadā. (Dace Aperāne)

2. ($3,000) – Sia Latsfilma, vēsturisko notikumu filmu projekta „Pārvietotie” sagatavošanai. (Una Celma)

3. ($2,500) – LatRock koncerta 2008. gadā Anglijā atbalstam. (Pēteris Pētersons)

4. ($3,000) – Andrejam Eglītim veltītās skulptūru grupas „Ceļš pie Andreja Eglīša” izveidošanai. (Indulis Ranka)

5. ($2,000) – Biedrībai „Cita Rīga”, Rīgas vēstures enciklopēdijas izveidei. (Inese Grandāne un Inese Kārkliņa)

6. ($2,800) – Dzejnieka, filozofa Roberta Mūka kapa pieminekļa izveidošanai. (Māra Kalniņa)

7. ($2,800) – A. Spoģa dokumentārās grāmatas „Minsteres latviešu ģimnāzija izdzīvoja –
1946-1998” izdošanai. (Z. Krēsliņa-Sila)

8. ($300) – Jaunatnes konkursa „Zenta Mauriņa un Mūsdienas” balvām. (Laura Kalinka)

9. ($600) – Tautas tērpu iegādei Viļānu ļaudīm, kas piedalīsies 2008. gada Dziesmu svētkos. (Iveta Piziča)