1. Latviešu gaidu kustībai, grāmatas Arvien modra izdošanai (M. Šķiņķe, ASV) ($1000)

2. ASV Latviešu dziesmu svētku sarīkošanai Indianapolē ($2,000)

3. Ansamblim Dzeguzīte, kas piedalījās Gaŗezera un Katskiļu nometnes sarīkojumos (L. Kovtuna, Latvijā)($1,000)

4. DP albums – mājaslapas uzturēšanai (M. Auliciema, Latvijā) ($2,000)

5. Mākslinieku vienībai Latvis – 50 gadu CD sagatavošanai (V. Oestreicher, Kanādā) ($2,500)

6. Filmas Sirdsapziņas cietumnieki sagatavošanai (A. Skalbergs, Latvijā) ($2,000)

7. Grāmatas Latviešu literārā dzīve un literātūra ASV un Kanādā 1950 – 1965 sagatavošanai (I. Daukste, Latvijā) ($2,000)

8. Grāmatas Gunārs Saliņš – Raksti izdošanai (K. Vērdiņš un S. Kušnere, Latvijā) ($2,000)

9. Edmunda Medņa un Ērika Kīna dziesmas – CD izdošanai (Ed. Mednis, ASV) ($500)

10. Grāmatas Juris Neikens – savas tautas skolotājs izdošanai (Limbažu mūzejs, Latvijā) ($800)

11. Vispasaules latviešu mākslas apvienības darba veicināšanai (L. Kalmīte, ASV) ($2,400)

12. Grāmatas Dzejnieces Baibas Bičoles portrets izdošanai (M. Jurjāne, Latvijā) ($1,000)

Kopā: $ 19,200