1. „Tāvu zemes kalendārs”. Gada grāmata. Latgales Kultūras centrs. (Latvija) ($500)

2. „Es un šis laiks, Sirds uz trotuāra, Apašs frakā. Pasaules krogs”. Četras dzejoļu grāmatas. A. Čaka memoriālais muzejs. (Latvija) ($1,000)

3. „Ar Baltijas karogu” Dienas grāmata. Valentīns Silamiķeļis. (Latvija) ($1,000)

4. Kopējamā aparatūra Raunas pagasta bibliotēkai. (Latvija) ($1,000)

5. „Kalnā kāpu lūkoties” Kora dziesmu krājums. Guntars Ģedulis. (Venecuēla) ($1,000)

6. „Jaunās Gaitas” turpmākai izdošanai. Rolfs Ekmanis (ASV un Kanāda) ($2,000)

7. „VII Starptautiskās latviešu jauno mūziķu nometnes” meistarkursi. Dace Aperāne (Latvija).($2,000)

8. „Guna Kurmis” skaņu ieraksts. Guna Kurmis (Zviedrijā) ($500)

9. „Kur ilgu dzērve brien”, grāmatas 3. daļas izdošana. Pēteris Keišs, (Latvija) ($1,000)

10. „Ābelīte” – Jēkabpils rajona pirmskolas izglītības iestādei – bērniem ar skaņu izrunas traucējumiem. (Latvija) ($1,000)

11. „Lūcijas Garūtas skaņdarbi” 2 daļās. – Lūcijas Garūtas fonds. (Latvija) ($1,000)

12. „Trimdaszeme Francija” grāmatas III daļa. Andrējs Krūmiņš. (Francija) ($2,000)

13. „Skrunda 2006” Atbalsts Latvijas bērnu nometnei. Ingrīda Mieme. (Latvija) ($1,000)

14. „Būt brīvam vai atkarīgam” – Grāmata atbalstu grupai. Antra Mieze. (Latvija) ($1,000)

15. „Mazās saimnieces” – Jēkabpils rajona Salas vidusskola. (Latvija) ($1,000)

16. „Tradīcijas un mūsdienīgums” 30. Austrālijas Latviešu Jaunatnes dienas. Edgars Greste. (Austrālija) ($2,000)

17. „Uzcel gaismas pili” Izglītībā, demo-datorspēle bērniem. Karīna Pētersone. (Latvija) ($1,000)

Kopā: $20,000