PBLA Kultūras fonds 2004. gadā līdzekļus projektiem nepiešķirs, jo tie tiks izlietoti plašas konferences rīkošanai par trimdas kultūru.