1. Grāmatas “Trimdas latviešu pedagoģiskā doma (1944-1990)” atbalstam
Autors Dr. hist. Alfrēds Staris Latvijā ($2,500*)

2. Bērnu rotaļu un dziesmu videofilmas sagatavošanas abalstam
Latvians on Line (http://latviansonline.com) galvenā redaktore Daina Grosa ($1,000)

3. Jaunatnes literārā žurnāla “Ugunsgalvas” atbalstam
Redaktors Dainis Grīnvalds Latvijā. ($1,000)

4. Datu vākšanai un apstrādāšanai par latviešu leģionāriem “Vjatlags-2003”
Alfreds-Egils Puškevičs Latvijā ($900)

5. Piemiņas vietas komunistiskā režīma represiju upuriem (fotoizstāde)
Māris Locs, fotogrāfs, Latvijā ($900)

6. Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fondam
Prof. H. Stroda grāmatas “Nacionālo partizānu karš” III sējuma izdošanai ($1,500)

7. Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācijai “Dzīvesstāsts”
Sērijas “Dzīves 20. gadsimta vēstures krustpunktos” izveidei (Māra Zirnīte) ($1,500)

8. Dokumentālas videofilmas “Nesam gaismu istabā” nobeigšanai
TRĪS filmu studijas video filma par Rīgas architektūru un par architektu Gunāra Birkertu ($1,400)

9. Filmu studijas “Deviņi” atbalstam
Dokumentālā cikla “Rakstnieks tuvplānā” izveidei (Zviedrijas rakstnieki). ($1,000)

10. Elektroniskam apkārtrakstam TORONTO ZIŅAS
TORONTO ZIŅAS internetā: www.torontozinas.com (redaktore Māra Gulēna) ($1,000)

11. Latvijas Valsts arhīvam
Uzziņas krājuma “Trimdas arhīvi atgriežas” (2000.-2003.) 3. grāmatas izdošanai ($1,500)

Kopā: $14,200

* rezervētas summas

Ievērojot PBLA KF atbalstu piešķiršanas vadlīnijas, 2003. gada pieprasījumu sadalās sekojošās grupās:

• okupācijas laika un trimdas dzīves vispārējai dokumentācijai $4,800
• trimdas kultūras dzīves dokumentācijai $6,400
• kultūras pasākumiem Latvijā $1,000
• kultūras pasākumiem ārzemēs $2,000

Kopā: $14,200