1. Starptautiskā latviešu jauno mūziķu nometne
Mācības līdzekļu sagādei. ($1,500)

2. Prof. H. Stroda grāmatas dāvana Latvijas skolām
Grāmatas Latvijas Nacionālo partizānu karš 1944-1956 II daļas iegādei. ($2,000)

3. Latvijas Mūzikas akadēmijas mūzikas apmācības programma bērniem
Interaktīvas mūzikas apmācības programmas Skaņu meža pasaka izveidei internetā. ($2,250)

4. Skolēnu žurnāls “Ugunsgalva”
Jaunatnes žurnāla dāvana skolu bibliotēkām. ($1,000)

5. Kornēlijas Apškrūmas patriotisko dzeju krājums Tēvzemē
Atbalsts grāmatas izdošanai 2,000 eksemplāros. ($1,000*)

6. Izziņas materiālu izveidošana skolēniem “Te ir tava dzimtene”
Atbalsts dabas un kultūrvēsturisko mantojumu apzināšanai Daugavas baseinā. ($1,500*)

7. V. Silamiķeļa grāmatas Ar Baltijas karogu izdošanai angļu valodā
Grāmata iepazīstina cittautiešus ar latviešu pārdzīvojumiem okupācijas laikos. ($3,250)

8. Andreja Krūmiņa grāmatas Trimdaszeme Francija izdošanai
Grāmata dokumentē latviešu dzīvi pēckara gados Francijā. ($2,000)

9. Videofilma “Latviešu kultūras personības Amerikā”
Atbalsts trimdas kultūras dzīves dokumentācijai. ($1,200)

10. Helmera Pavasara piemiņas fonds
Atbalsts mūziķa darbu sakārtošanai un izdošanai. ($1,000)

11. Liepājas simfoniskais orķestris
2002. gada Starptautiskā Pianisma zvaigžņu festivāla koncertu ieskaņošanai. ($1,500)

12. Videofilma par komponistu Jāni Kalniņu
Komponista mūža gājuma un daiļrades dokumentācijai 40 min. videofilmā. ($3,000)

13. Lūcijas Garutas Fonds
Komponistes simtgades atzīmēšanai 2002. g. maijā. ($2,000)

14. Teodora Reitera Fonds
Atbalsts grāmatas Teodors Reiters atmiņās izdošanai. ($1,000)

15. Latvijas Nacionālā teātŗa turneja Austrālijā
Gleznotu prospektu izgatavošanai. ($1,000)

Kopā: $25,200

* rezervētas summas