1. “Latvijas bērni” (Sibīrijā)
Dokumentārfilma par bērnu deportāciju 1941. gada 14. jūnijā atbalstam ($1,800)

2. “Viens ciems Sibīrijā”
1997. gadā uzņemtās videofilmas montāžas un ieskaņošanas darbam ($2,000)

3. Krievijas Latviešu Kongress
Augšbebru ciema kultūras centra iekārtošanai un skolas grāmatu un mācības līdzekļu iegādei. ($2,000)

4. Latvijas Okupācijas mūzejs
“Dokumenti liecina: Latvijas vēstures dokumentu izlase skolām” mācību papildlīdzekļa izplatīšanai skolās($1,300)

5. Filmu studijas “Trīs” videofilma “Dzejnieks Andrejs Eglītis”
Videofilmas nobeigšanai ($2,000)

6. Latvijas Universitātes žurnāls “Latvijas vēsture”
Izdevniecības novecojušās datortechnikas atjaunošanas atbalstam ($2,000)

7. Lielvārdes pilsētas bērnu bibliotēka
Novadpētniecības materiālu apkopošanai, izstāžu iekārtošanai un ekskursiju organizēšanai par Andreja Pumpura dzīves vietām ($2,000)

8. Litenes pagasta novadpētniecības mūzejs
Mūzeja izveidošanai, lai saglabātu pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un atzīmētu 1941. gada traģiskos notikumus. ($2,000)

9. Latgales Kultūrvēstures muzejs (KVM)
Latgales keramikas izstādes izveidošanai internetā ar paskaidrojošiem materiāliem latviešu un angļu valodās. ($2,000)

10. “Trimdas latviešu komponistu skaņdarbi flautai”
Astoņu ārpus Latvijas dzīvojošo vai dzīvojušu komponistu darbu ieskaņošanai kompaktdiskā. ($800)

11. “Pavēle Nr. 332”
Dokumentāras īsfilmas uzņemšanai par pirmo Latvijas nacionālā karaspēka formēšanu ($2,000*)

12. “Agrāk un tagad”
Fotoizstādes izveidošanai par kultūrvēsturiskām ainavām Latvijā ($1,600*)

13. “Ceļš atpakaļ uz mājām”, autors Atis Lejiņš
Daļējs atbalsts grāmatas izdošanai ($1,000*)

14. Enciklopēdija “Rīgas ielas”
Daļējs atbalsts grāmatas izdošanai ($1,000*)

Kopā: $23,500

* rezervētas summas