Jaunumi PBLA dalīborganizācijās. Rīt, savu 44. mācību gadu uzsāks AZVV Austrālijā!

02.01.2018

Rīt, savu jauno mācību gadu uzsāks Annas Ziedares Vasaras vidusskola. Uz vasaras vidusskolu sabrauc latviešu izcelsmes jaunieši no visas Austrālijas un pat Jaunzēlandes. Ir prieks, ka skolēni ir gan Austrālijā dzimušie, gan arī nesenāk no Latvijas atbraukušie latviešu jaunieši.

Arī skolas vadībā ir notikušas paaudžu maiņas. Tā, ar šo mācību gadu vidusskolu vadīs trešās paaudzes latvietis – Markus Dragūns no Melburnas.

Jaunieši pavada trīs nedēļas latviskā vidē apgūstot latviešu valodu, gramatiku, vēsturi, ģeogrāfiju, latviešu tautas mākslu, latviešu tradīcijas, dziesmas un tautas dejas.

Skolai noslēdzoties pirmo reizi Austrālijā dzīvojošajiem tautiešim būs iespēja  kārtot Valsts valodas prasmes pārbaudes eksāmenu.

Eksāmenu varēs kārtot jebkurš, kam interesē uzzināt savu latviešu valodas prasmes līmeni.

Vidusskolas mācības  notiek Austrālijas latviešu īpašumā “Dzintari”, Dienvidaustrālijas laukos, kas ir apmēram divu strundu braucienā no Adelaides. Šogad skola atskatīsies uz savu jau 44. darbības gadu!

Skolas finansējumā piedalās visa Austrālijas latviešu sabiedrība – biedrības, organizācijas, bērnu vecāki un labvēļi. Vislielāko atbalstu sniedz Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē. Prieks arī par Latvijās ĀM atbalstu – trīs latviešu valodas skolotājām no Latvijas!

Aicanam noskatītos īsfilmu, kuru izveidojuši skolas jaunieši!