Jaunumi PBLA dalīborganizācijās – LNAK. Aicinājums uz simpoziju Toronto

10.11.2017

Šī gada martā piedzīvojām iespaidīgu Kanadas baltiešu (Baltic Canadian Imprints) kopprojektu izstādi “Sharing Our Stories: The Baltic Diaspora at Home in Canada”. Izstāde viesojās Toronto latviešu, igauņu un lietuviešu kopienās, stāstot kopējo stāstu par bēgļiem, kam padomju okupācijas rezultātā nācās pamest savas mājas, savu dzimteni un sākt jaunu dzīvi svešā zemē. Kanada izrādījusies labas mājas izmisuma dzītajiem bēgļiem. Projektā sakopotas fotografijas un intervijas ar cilvēkiem, kas piedzīvojuši bēgļu gaitas, un tas kanadiešiem ļauj aptvert, ko nozīmē būt baltietim un kāds ceļš ir jāizstaigā bēgļiem.

Simpozijs “Sharing Our Stories: Born in Canada” ir šī projekta turpinājums, un ikviens ir aicināts nākt klausīties. Simpozijs notiks angļu valodā, un tajā tiks skarti izaicinājumi un priekšrocības kanadiešubaltiešu pirmās paaudzes dzīvēs. Panelī piedalīsies pārstāvji no visām baltiešu kopienām Kanadā igauņi, latvieši, lietuvieši un baltvāci. Kā vieslektors un galvenais runātājs aicināts Dienvidkonektikutas Valsts universitātes profesors Dr. Jaak Rakfeldt (PhD, LCSW). Viņa pētījumi veikti sociālās darbības jomā un viņš ir arī koordinātors psīchisko slimību un alkohola un narkotisko vielu atkarības palīdzības programmai. Profesors J. Rakfeldt sarakstījis vairāk nekā 50 publikācijas un konferenču materiālus par psīchiskās veselības un atkarību problēmām, kā arī etniskās identitātes jautājumiem.

No latviešu kopienas panelī piedalīsies Andris Ķesteris, Aija Mazsīle un Dāvis Maksiņš.

Baltic Canadian Imprints grupā darbojas Kanadas Baltiešu imigrantu palīdzības organizācija (Canadian Baltic Immigrant Aid Society), VEMU/Igauņu studiju centrs, Lietuviešu mūzeju archīvs Kanadā un Kanadas Latviešu archīvs un mūzejs (KLAM).

Simpozijs notiks 11. novembrī pl. 14.00 Tartu kolledžā Toronto (310 Bloor St W). Visi laipni aicināti. Lūdzu pieteikties līdz 6. novembrim pie Piret Noorhani (piret.nooerhani@vemu.ca4169259405).

Vita Gaiķe

Laikraksts “Latvija Amerikā”