Jaunumi PBLA dalīborganizācijās – LAAJ. Noslēgusies diena latviskajai izglītībai

05.11.2017

 

Vakar, 4.novembrī Adelaides latviešu skolā, sadarbībā ar LAAJ (Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē) Skolu nozari norisinājās “Atvērto durvju dienu”. Dienas dienas ietvaros Adelaides latviešu skolā notika divi pasākumi:

Profesionālās pilnveides seminārs Austrālijas un Jaunzēlandas latviešu spēļu grupu vadītājiem un palīgiem, kur tika aicināti piedalīties visi interesenti, kas vēlējās gūt jaunu pieredzi un uzlabot darbu jau esošajās spēļu grupās kā arī tie, kuri vēlētos organizēt savās pilsētās jaunas latviešu valodas apguves spēļu grupas. Programmā bija atvērtā nodarbība Adelaides latviešu skolas spēļu grupā, pēc tam sekoja pārrunas par redzēto un informatīva rakstura lekcijas. Kopējais pasākuma laiks spēļu grupu koordinatoriem bija no pl.9:00 līdz 15:00.

Atvērtā durvju diena skolas vecuma bērniem. Adelaides latviešu skola šajā dienā aicināja ģimenes ar skolas vecuma bērniem, kas ir ieinteresēti uzsākt mācības nākošajā mācību gadā Adelaides latviešu skolā. Visiem interesentiem tika dota iespēja ielūkoties, kā darbojas bērnu vecumam atbilstošās klases latviešu valodas stundās no pl.9:30-11:00.
Pievienoties latviešu skolai vai spēļu grupai var jebkurā vecumā un jebkurā laikā bērni un arī pieaugušie ar jebkuru valodas zināšanas līmeni.

LAAJ Skolu nozares vadītāja

Ļena Rumpe