Jaunumi PBLA dalīborganizācijās. LAAJ. Latviešu skolu skolotāju konference

24.10.2018

13. un 14.oktobrī notika kārtējā Austrālijas latviešu nedēļas nogales skolu skolotāju konference. Šoreiz konferences dalībniekus viesmīlīgi uzņēma Melburnas Latviešu nama “Daugavas” skola. Kopumā konferenci apmeklēja 22 cilvēki, t.i., gandrīz puse no visiem nedēļas nogales skolotājiem Austrālijā. Lielākā daļa skolotāju piedalījās abas dienas, bet bija arī tādi dalībnieki, kas ieradās tikai uz pirmo dienu, bet citi – tikai uz otro.
Konferences galvenais viesis bija latviešu valodas skolotāja Dace Konopecka no Latvijas. Dace ir arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības projekta ClassFlow skolotāja. Viņa stāstīja gan par tālmācības programmu, gan arī par dažādām skolēnu darbu motivējošām stratēģijām. Dace vēroja stundas un pārrunāja ar skolotājiem, kas ir labs un ko varētu mainīt vai papildināt stundās.
Konferencē bija lektori arī no Adelaides – Daila Mora (Mohr), Ļena Rumpe, Iveta Leitase, kā arī no Melburnas – Māra Priedkalna un Māra Baumane.
Konferences dalībniekiem bija izdevība vērot ikdienas darbu skolā, dzirdēt skolu pārziņu ziņojumus, kā arī praktiski nelielās grupās apgūt dažādas valodas spēles un aktivitātes. Interesanta un diskusijām bagāta izvērtās arī stunda vidusskolas skolotājiem.

Programma

Sestdien, 13. oktobrī:
9.00 Dalībnieku uzruna. LAAJ Skolu nozares vadītāja Ļena Rumpe un Melburnas Daugava skolas pārzinis Aldis Sveilis.
9.15 2018. gada 10.-12. jūlijā Latvijā rīkoto diasporas skolotāju foruma un semināra apskats; Adelaides Latviešu skolas skolotāja Daila Mohr.
10.00 Latviešu valodas mācīšanos rosinošie un motivējošie aspekti; skolotāja Dace Konopecka no Latvijas.
11:00 LAAJ Skolu nozares aktualitātes; LAAJ Skolu nozares vadītāja Ļena Rumpe.
11:30 Skolas sākums.
11:40 Jaunākie materiāli, grāmatas, pieejamie resursi tīklos. Skolas bibliotēkas apmeklējums. Ļ. Rumpe, Adelaides skolas pārzine Iveta Leitase un Melburnas skolas bibliotekāre Indra Ritere.
12:20 Pusdienas.
12:40 Trīs latviešu valodas stundu apmeklējums Melburnas skolā pēc skolotāju izvēles.
14:50 Skolu pārziņu ziņojumi (un kafijas pauze).
15:30 Skolas noslēgums.
16:00 Meistardarbnīca Neslēp sveci zem pūra; dalīšanās ar pieredzi, novērojumiem stundās, labās prakses paraugiem.
18:00 1. dienas noslēgums.

Svētdien, 14. oktobrī:
9.00 LVA tālmācības programmas ClassFlow demonstrācija. Tālmācības skolotāja Dace Konopecka no Latvijas. Aicināti arī interesenti, kas apsver domu par bērnu izglītošanos tālmācībā.
10.00 Stunda vidusskolas skolotājiem. Daugavas skolas skolotāja Māra Priedkalne – atskats uz Īrijā notikušo semināru Uzmanību, pusaudži!, padomi darbā ar pusaudžiem.
11:00 Meistardarbnīcas turpinājums.
12:00 Konferences noslēgums, rezolūcija.

Pasākumu līdzfinansēja Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.