Jaunajā gadā ieejot. PBLA priekšsēža Jāņa Kukaiņa apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

23.12.2017

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) sveic latviešus visā pasaulē Ziemassvētkos!

Vēlam Jums daudz laimes Jaunajā gadā, panākumus personīgajā dzīvē un lielisku turpmāko sadarbību ar centrālajām latviešu organizācijam Jūsu mītņu zemēs! Pasaules Brīvo latviešu apvienības vadībā esmu darbojies sešus panākumiem pilnus un neaizmirstamus gadus, un šobrīd vēlos sirsnīgi pateikties visām PBLA dalīborganizācijām par labo līdzšinējo sadarbību kopīgi aizvadītajā laikā! No sirds novēlu nākamajai PBLA priekšsēdei Kristīnei Saulītei neizsīkstošu entuziasmu un enerģiju, turpmāk vadot PBLA!

Pasaules Brīvo latviešu apvienība arī turpmāk centīsies uzturēt un nosargāt tās vērtības, kas mums, ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, ir bijušas svētas jau kopš tiem laikiem, kad pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem mūsu tauta bija spiesta atstāt savu senču zemi un dotiestrimdā, proti, latviešu valodu, kultūru un savu valsti.

Nākamgad mums kopīgi jāturpina darbs mūsu tautas labā, kā arī latvietības saglabāšanā un uzturēšanā ārzemēs, lai mūsu valsts simtgadi varam sagaidīt ar īpašu gandarījuma sajūtu, pārliecību un lepnumu par to, ka esam latvieši! Dievs mums ir devis tikai vienu Latviju un kopīgi strādājot mums tā ir jānosargā!

 

Jānis Kukainis,

PBLA priekšsēdis