Izglītības un zinātnes ministrija nostiprina sadarbību ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību diasporas izglītības jautājumos

14.07.2014

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) stiprinās sadarbību diasporas izglītības jautājumos. Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete un PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis 14. jūlijā parakstīja sadarbības memorandu, kura mērķis ir pilnveidot IZM sadarbību ar diasporu, stiprinot jau pastāvošo sadarbības modeli.

Ministre sacīja, ka šis brīdis ir simbolisks, un tas apstiprina sadarbību, kas ir ilgusi vairākus gadus, un kam jau tagad iezīmējusies plaša perspektīva nākotnē. “Apliecinot, cik augstu vērtējam to ieguldījumu, ko tautieši ārzemēs ir devuši Latvijas valstij, saglabājot un kopjot valodu un kultūru, stiprinot nacionālo pašapziņu, aizstāvot latviešu tiesības uz savu neatkarīgo valsti, mēs parakstām šo sadarbības memorandu,” teica I.Druviete.

Ministres norādīja, ka nepieciešams valsts atbalsts un rūpes par to, lai latvieši ārzemēs justos kā daļa no Latvijas. “Latvieši, kas dzīvo ārzemēs ir neatraujama mūsu tautas daļa. Lai mēs šo domu nostiprinātu ne tikai vārdos, bet arī darbos, ir nepieciešams īstenot divus atslēgas jēdzienus. Viens ir sadarbība, un otrs ir atbalsts,” uzsvēra I.Druviete.

PBLA priekšsēdis atzīmēja ilggadējo veiksmīgo sadarbību ar IZM un Latviešu valodas aģentūru diasporas jautājumos, tostarp valodas apguves materiālu izstrādē. Kukainis norādīja, ka šī sadarbība ir ļoti svarīga un pašreizējais atbalsts ir jāturpina. Pēc Kukaiņa domām, izglītība ir pamats latviskuma uzturēšanai diasporā.

Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis augstu vērtēja IZM atbalstu Latviešu valodas aģentūras darbam. Valdmanis novēlēja, lai izdodas īstenot memorandā nospraustos mērķus.

Sadarbības memorandā IZM atbilstoši savai kompetencei un PBLA vienojas par vairākiem sadarbības pamatvirzieniem – latviešu valodas apguves atbalsta turpināšanai diasporā, regulāru sadarbību un informācijas apmaiņa starp PBLA un ministriju un tās padotības iestādi – Latviešu valodas aģentūru – latviešu valodas apguves atbalsta sistēmas satura izveidē un īstenošanā. IZM arī apņemas veicināt latviešu diasporas sadarbību ar valsts institūcijām.

Savukārt PBLA apņemas rūpēties, lai pārstāvētu iespējami plašu pasaules latviešu organizāciju un biedrību loku diasporas izglītības jautājumos, kā arī savlaicīgi sniegt konstruktīvas atbildes uz IZM un Latviešu valodas aģentūras un citu iesaistīto institūciju jautājumiem par diasporas izglītības vajadzībām.

 

PBLA_IZM memorands

Gunas Oškalnas foto

No labās: PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietniece sadarbībai ar Latviju Anta Spunde, Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis un PBLA pārstāvības vadītājs Rīgā Jānis Andersons 14. jūlijā izglītības un zinatnes ministrijā PBLA un IZM sadarbības memoranda parakstīšanas laikā