2012. GADA PROJEKTI:

2012. gadā iecerētie projekti ir dažādās tapšanas stadijās. Katra projekta statusu varat lasīt šeit:

PBLA Skolotāju kursi “Latviešu valodai un latviskai dvēselei”

Rāmavas muižā, ārpus Rīgas, no šī gada 11. līdz 13. jūlijam notika PBLA rīkoti skolotāju kursi, kas bija ļoti labi apmeklēti, pārspējot iepriekšējos kursus dalībnieku skaita ziņā. Kursus PBLA rīkoja sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un ar finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas. Kursos piedalījās ap 60 dalībnieku no 18 valstīm un uzstājās gan vieslektori no Latvijas – valsts institūcijām, privātfirmām  un skolotāji no skolām Latvijā, gan skolotāji, kas strādā latviskās izglītības labā plašajā pasaulē. Kursos dalībnieki 3 dienas un 2 naktis dzīvoja uz vietas, tādā veidā arī labāk iepazīstoties viens ar otru. Kursos skolotāji varēja uzzināt par jaunumiem tehnoloģijās saistībā ar latviešu valodu, par neparastiem mācību paņēmieniem, mācot latviešu valodu gan kā dzimto, gan svešvalodu. Varēja arī pārrunāt problēmas un meklēt tām risinājumus, apspriest vecāku iesaistīšanu skolas darbā, bērnu psiholoģisko stāvokli, sākot dzīvi jaunā valstī, speciālo izglītību un vēl daudz ko citu.

Raksti par ārzemju latviešu izglītības tēmām Latvians Online/IP mājaslapā

Šogad Latvians Online/PBLA IP mājaslapā parādījās 16 jauni ziņojumi, starp tiem četri izglītojoši raksti/atreferējumi:

1/ Ko Garezera VV sagaida no latviešu pamatskolām – Sandra Kronīte-Sīpola

2/ Dzimtās valodas apguve diasporas situācijā – Liene Salmiņa

3/ Kursi latviešu valodai un latviskai dvēselei – Vera Rozīte

4/ Vērtīga konference Amerikas latviešu skolotājiem – Daina Grosa

Gramatikas darba burtnīca              

Šī gada nogalē izdosim latviešu valodas darba burtnīcu Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika vecākām pamatskolas klasēm, kas ir turpinājums darba burtnīcai Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika jaunākām pamatskolas klasēm. Autore ir Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā skolā Rīgā. Burtnīca būs pabeigta un nodrukāta līdz šī gada beigām.

Darba burtnīcu atkārtota iespiešana

PBLA izdotās darba burtnīcas Roku rokā Latvijā un Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika bijušas tik populāras, ka tās iespiedām atkārtoti – vēl 500 eksemplārus no katras. Ja kādam ir interese, lūdzu, painteresējieties PBLA birojā vai pie Dainas Grosas.

Mazgrāmatiņas (readers), kas papildina darba burtnīcu Roku rokā Latvijā

Pagājušo gadu (2011.g.) tika izdotas 8 no 33 mazgrāmatiņu (reader) sērijas, bet tikai šī gada jūlijā tās redzēja dienas gaismu. Autore ir Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā Skolā Rīgā. Grāmatiņas būs pabeigtas un nodrukātas līdz šī gada beigām. Lasāmgrāmatas var iegādāties PBLA birojā vai rakstot Dainai Grosai.

Izglītības konference “Izglītība, kas vieno”

PBLA finansiāli atbalstīja konferenci “Izglītība, kas vieno” – profesionāļu diskusiju par vienotas un dalītas izglītības sistēmas ietekmi uz sabiedrības saliedētību nacionālā valstī. Konferences atklāšanā ar runu piedalījās PBLA Izglītības padomes vice-priekšsēde sadarbībai ar Latviju Dace Mažeika.

Dalība konferencē “Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”

PBLA Izglītības padomes locekles Daina Grosa, Daina Grase un Dace Mažeika vadīja un piedalījās Izglītības darba grupā un Līga Ruperte vadīja Ārpusskolas Izglītības darba grupu. Konferences darba grupu kopsavilkumu, kā arī saites uz citiem valsts politikas dokumentiem attiecībā uz diasporu var atrast šeit:

http://www.km.gov.lv/lv/nozares_info/integracija/integr_dokumenti.html

2013. GADA PROJEKTI:

2013. gadā iecerētie projekti:

Mazgrāmatiņas (readers), kas papildina darba burtnīcu Roku rokā Latvijā

2013. gadā iecerēts izdot vēl 8 no 33 mazgrāmatiņu (reader) sērijas. Autore būs Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā Skolā Rīgā. Papildus paredzēts atkārtoti publicēt vēl pirmās 4 grāmatiņas šinī sērijā, jo tās jau ir izpārdotas.

Gramatikas 3. darba burtnīca        

Trešā darba burtnīca šinī sērijā paredzēta vecākām pamatskolas klasēm. Tajās tiek bērniem iemācītas ne tikai gramatikas nianses, bet arī tiek dota iespēja iemācīties vispārīgi par valodu rašanos un citiem tematiem. Darba burtnīca māca gramatiku vieglā veidā, nekaļot tabulas, bet skaidrojot latviešu valodas struktūru loģiskā, bērnam draudzīgā veidā. Autore būs Una Auziņa, skolotāja Ķīpsalas Internacionālajā skolā Rīgā.

Metodikas mācību grāmata skolotājiem ārzemju latviešu skolās

Kopprojekts ar ALA. Iveta Grīnberga rakstīs skolotājiem metodisko mācību grāmatu, ko izmantot nodarbībām bērniem no 6. līdz 8. klasei, kā arī vidusskolas vecumā. Grāmatā būs nodarbības, pamācības, kā mācīt un kādus darbus uzdot.

Ārzemju latviešu skolotāju kursi Rīgā 2013. gada jūlijā

2013. gadā iecerēts, ka Latviešu valodas aģentūra atkal atsāks kursu rīkošanu. PBLA piedalītos gan konsultatīvā veidā, gan reklamējot kursus, gan piedāvājot lektorus. Tā kā būs Dziesmu svētku gads, var paredzēt, ka par kursiem būs liela interese.Spriežot pēc 2012. gadā bijušās intereses, lielā interesentu pieplūduma un atsauksmēm par kursiem, var domāt, ka kuros varētu gribēt piedalīties ap 100 dalībnieku.

Konsultatīva loma politikas veidošanā

Vairākos valdības dokumentos ir iestrādātas dažādas diasporai veltītas sadaļas. Ja būs vajadzība pēc PBLA IP pārstāvjiem sarunās ar valsts institūcijām, tad būs pieejamas divas personas, kas varēs paust PBLA viedokli izglītības jomā – Dace Mažeika un Daina Grase. Dace dzīvo Rīgā, bet Daina – Briselē. Tā kā Brisele tomēr ir salīdzinoši tuvu Latvijai, Dainai būs viegli atlidot uz šīm sanāksmēm, tā lai ārzemju latviešu viedoklis vienmēr būtu pārstāvēts. PBLA IP turpinās cieši sadarboties ar speciālo uzdevumu vēstnieku diasporas jautājumos Rolandu Lappuķes kungu, Latviešu valodas aģentūru, kā arī ar Izglītības un zinātnes, kā arī Kultūras ministriju, lai sadarbībā patiešām tiktu visefektīvāk noskaidrotas un tiktu risinātas diasporas vajadzības.