Trīsreiztrīs kustībai šogad aprit 42. gads, un šī tradicija saista jau ceturto paaudzi latviešu dažādās pasaules malās.  3×3 kustības mērķi un vadlīnijas nav mainījušies kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā, taču  mainās programmas, darbinieki un dalībnieki.  Šogad nometnes notika Austrālijā, Latvijā, ASV, Lielbritānijā, Īrijā un Vācijā.  Visu diasporas nometņu programmas bagātina ieviržu vadītāji un lektori no Latvijas, kā arī dalībnieki no dažādām valstīm.  Tuvāk ar nometņu norisēm var iepazīties www.3×3.lv  kur atrodamas nometņu programmas, avīzes un video.

Austrālijā saiets notika no 2. –  7.  janvārim Mārītes Rumpes un Daces Freijas vadībā.  Saietā piedalījās 86 dalībnieki.  Programma bija interesanta un daudzpusīga.

Latvijā – pirmais saiets notika Ludzā no 9. – 16. jūlijam Jolantas un Anša Bogustova vadībā.  Saietā bija 358 dalībnieki.  Otrais saiets, kurā bija 381 dalībnieks, notika Preiļos Dinas un Reiņa Cepļu vadībā, no 23. – 30. jūlijam.  Abos saietos programma bija bagātīga un interesanta.  Dalībnieku skaits, kurš 2022. gadā, pēc Covid radītā pārtraukuma, bija mazāks nekā agrāk, ir atgriezies parastajā līmenī.

Lielbritānijā, Straumēnos nometne angļu valodā notika no 23. – 30. jūlijam, un to vadīja Caroline Clements ar palīgiem.  Nometnē bija 78 dalībnieki.  Programma veicina piederības sajūtu  latviešu sabiedrībai un vairo zināšanas par latviešu kultūru un tradicijām, kā arī iekļauj pamata līmeņa latviešu valodas apmācību bērniem.

Vācijā, Bērzainē saiets notika no 30. jūlija – 6. augustam Leldes un Induļa Bērziņu un Egijas un Ingus Krūmiņu vadībā.  Saietā bija 100 dalībnieki no 10 valstīm – Vācijas, Latvijas, Spānijas, Portugāles, Luksemburgas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, ASV, Nīderlandes, Ukrainas un Baltkrievijas.

ASV, Garezerā nometne notika no 6. – 13. augustam Maijas Zaeskas, Māras Lindes un Daigas Rūtiņas vadībā.  Nometnē bija 115 dalībnieki.  Dalībnieku skaits pēc Covid turpina uzlaboties.  No Latvijas aicinātajai bērnu nodarbību vadītājai palīdzēja 6 jaunieši no ASV un Kanādas.  Programma bija plaša un interesanta.

Īrijā saiets notika no 13. – 19. augustam Laura Karpova vadībā.  Saietā bija 80 dalībnieki.  Programma bija interesanta, proporcionāli pārsvarā bija praktiskās ievirzes.  Nākošajā gadā plānots  balansēt praktisko un teorētisko ieviržu skaitu.

Kopš pirmās 3×3 nometnes Garezerā ir notikušas 283 nometnes/saieti, kopējais dalībnieku skaits ir pāri par 41,000.

2024. gadā plānotās nometnes/saieti:

Austrālijā, Melburnā no 2. – 8. janvārim, vad.  Anta Bahmane un Artūrs Landsbergs

Latvijā – Koknesē no 30. jūnija – 7. jūlijam, vad. Ieva un Eduards Krūmiņi;  Limbažos no

21. – 28. jūlijam, vad. Anna Gobzeme Nulle un Guntis Nulle

Īrijā no 11. – 17. augustam, vad. Zane un Mārtiņš Puncuļi

Nometnes/saieti plānošanas stadijā:

Lielbritānijā, Vācijā un Garezerā

Trīsreiztrīs augstu novērtē un pateicās Latvijas Kultūras ministrijai par finansiālo atbalstu bez kura mūsu darbība nebūtu iespējama.  Neskatoties uz to, ka 3×3 nometņu organizātori, ieviržu vadītāji, lektori, meistari un audzinātāji par savu darbu finansiālu atlīdzibu nesaņem, pārējie izdevumi  sadārdzinātu nometnes tā, ka tās nebūtu pieejamas ģimenēm ar mēreniem ienākumiem.  Diasporas nometnēm ir nepieciešami lektori un audzinātāji no Latvijas.  Ceļa izdevumi, tāpat kā izdevumi par telpām, ēdināšanu un visu citu visās valstīs aug no gada uz gadu.

Liels paldies visiem 3×3 vadītājiem, lektoriem, meistariem, audzinātājiem un, protams dalībniekiem!  Visi kopā mēs esam 3×3!

Līga Ruperte
Globālā 3×3 koordinātore, PBLA Izglītības padomes locekle