Trīsreiztrīs pasaulē 2019. g. pārskats

Austrālijā – saiets notika no 2018. gada 31. decembra – 2019. gada 6. janvārim un to vadīja Vizma Boag un Daila Mohr.  Saietā bija 89 dalībnieki.

Latvijā – pirmais saiets notika Vecpiebalgā no 7. – 14. jūlijam, Ineses un Aināra Grīnvaldu vadībā.  Saietā bija 317 dalībnieki, 59 no tiem bija no ārzemēm.  Otrais saiets notika Jaunpilī no 21. – 28. jūlijam, Ievas un Eduarda Krūmiņu vadībā.  Šai saietā piedalījās 328 dalībnieki, ap 45 no ārzemēm.  LV Kultūras ministrs Nauris Puntulis saieta daudzinājumā uzrunāja dalībniekus un solīja arī turpmāku KM atbalstu 3×3.  Bijusī Kultūras ministre Dace Melbārde  saietā vadīja ievirzi “Latviskā daudzveidība.”  Abos saietos piedalījās 50+ vietējie iedzīvotāji.

Lielbritānijā nometne angļu valodā   notika no 28. jūlija – 4. augustam.  To vadīja Ingrīda Dzeriņa ar palīgiem, un tur piedalījās 66 dalībnieki.  Saiets latviešu valodā   notika no 4. – 11. augustam ar 68 dalībniekiem, Avitas O’Donnell vadībā.

Norvēģijā  pirmo reizi notika saiets, no 3. – 8. augustam.  To vadīja Inese Krūmiņa un Ilga Švāne un tajā bija 126 dalībnieki.

ASV – Garezerā   nometne notika no 4. – 11. augustam Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 159 dalībnieki.  Katskiļos  nometne notika no 18. – 25. augustam Ingrīdas Jansones vadībā, ar 92 dalībniekiem.

Īrijā saiets notika no 19. – 25. augustam Zanes Kažotnieces vadībā, ar 111 dalībniekiem.

Kanādā notika mini-3×3 nometne no 29. augusta – 2. septembrim, Daces Veinbergas un Ināras Paliepas vadībā, ar 100 dalībniekiem.

3×3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2019. gada rudenī ir  257, un kopējais dalībnieku skaits    38625.

www.3×3.lv  ir atrodama informācija par 3×3, ieskaitot visu nometņu avīzes, kā arī Latvijas un Norvēģijas saietu ik rīta video ziņas.

3×3 pateicās LV Kultūras ministrijai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.  Vislielākais paldies visiem 3×3 darbiniekiem, kuri bez finansiāla atalgojuma veic savus pienākumus ar apbrīnojamu atbildības sajūtu, atdevi un sajūsmu.  Un, protams, pateicība pienākās arī daudzajiem dalībniekiem bez kuriem 3×3 nevarētu notikt

2020 gada nometnes/saieti

Austrālijā – no 2. – 8. janvārim, vad. Artūrs Landsbergs

Vācijā  – no 6. – 13. aprīlim, vad. Indulis Bērziņš, Inese un Āris Aveni

Maltā – no 12. – 19. jūlijam, vad. Ilze un Lauris Cekuli

Kalnos – no 26. jūlija – 2. augustam, vad. Anna Gobzeme Nulle un Guntis Nulle

Lielbritānijā angļu val. – no 26. jūlija – 2. augustam, vad. Ingrīda Dzeriņa

Lielbritānijā latviešu val.   no 2. – 9. augustam, vad. Inga un Armands Ozoliņi

Īrijā – no 9. – 16. augustam,  vad. Zane Kažotniece

Garezerā – no 9. – 16. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – augusta otrajā pusē, vad. Ingrīda Jansone

Līga Ruperte

Globālā 3×3 koordinatore, PBLA IP locekle