Trīsreiztrīs pasaulē 2018.  g. pārskats

Austrālijā – saiets notika no 2. – 8. janvārim, Kanberā, un to vadīja Iveta Laine.  Saietā bija 57 dalībnieki. 17 no tiem bērni.  Austrālijas 3×3 šogad svinēja 35 gadu jubileju.

Īrijā – saiets notika no 31. maija – 4. jūnijam, Lāsmas Andersones vadībā.  Saietā bija 84 dalībnieki.  Kā ievirzes vadītāja piedalījās Dace Melbārde, Latvijas kultūras ministre.

Latvijā – pirmais saiets notika Krāslavā no 8. – 15. jūlijam, un to vadīja Ilze un Lauris Cekuli.  Saietā bija 448 dalībnieki, 77 no ārzemēm.

Otrais saiets notika Zaļeniekos no 22. – 29. jūlijam Ilvas Miezes un Edmunda Barkāna vadībā.  Šai saietā piedalījās 419 dalībnieki, ap 55 no ārzemēm.  Abos saietos piedalījās ap 60 dalībnieku no vietējās apkārtnes.  Kā parasti, saietos bija daudz bērnu un jauniešu.

Lielbritānijā nometne angļu valodā notika no 30. jūlija – 6. augustam,  un to vadīja grupa entuziastu.  Grupas kontaktpersona ir Rita Harrison.  Nometnē bija 60 dalībnieki Saiets latviešu valodā notika no  5. – 12. augustam,  Avitas O’Donnell vadībā.   Saietā bija 85  dalībnieki.

Vācijā – saiets notika no 29. jūlija – 5. augustam, un to vadīja Indulis Bērziņš un Inese un Āris Aveni.  Šis bija pirmais 3×3 Vācijā, un tur piedalījās 130 dalībnieki no 13 valstīm.  Saietā visu nedēļu piedalījās arī Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde.

ASV – Garezerā nometne notika no 5. – 12. augustam Maijas Zaeskas, Daigas Rūtiņas un Larisas Kaļiņas vadībā.  Nometnē bija 173 dalībnieki, no kuriem 43 bija bērni.  Katskiļos nometne notika no 12. – 19. augustam Helēnas Vīksniņas vadībā, ar 103 dalībniekiem.

3×3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2018. gada rudenī ir 247, un kopējais dalībnieku skaits – 37169.

2019. gada nometnes/saieti

Adelaidē – no 2018. g.. 31. decembra – 2019. g. 6. janvārim,

vad. Vizma Boag un Daila Mohr

Vecpiebalgā – no 7. – 14. jūlijam, vad Inese un Ainārs Grīnvaldi

Alojā – no 21. – 28. jūlijam, vad.  Ieva un Eduards Krūmiņi

Lielbritanijā angļu val. – no 28. jūlija – 4. augustam, vad. Ingrīda Dzeriņa.  Latviešu valodā – no 4. – 11. augustam, vad. Avita O’Donnell

Garezerā – no  4. – 11.  augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

Katskiļos – no 18. – 25. augustam, vad. Ingrīda Jansone

Īrijā – no  19. – 25. augustam,   vad. Zane Kažotniece

www.3×3.lv ir atrodama informācija par 3×3,  ieskaitot visu nometņu avīzes un Latvijas 3×3 ik rīta video ziņas, kā arī Vācijas 3×3 sagatavotais video par 3×3 Bērzainē un pasaulē.

3×3 pateicās LV Kultūras ministrijai par pieškirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.  Īpašs paldies Kultūras ministrei Dacei Melbārdei par viņas dāsno pienesumu 3×3.

Līga Ruperte, 3×3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle