Trīsreiztrīs pasaulē 2017. g. pārskats

Austrālijā saiets notika no 2. – 8. janvārim, Melburnā, un to vadīja Daina Grosa un Uldis Ozoliņš.  Saietā bija 106 dalībnieki.  Plašajā un interesantajā programmā piedalījās vieslektori no Latvijas un ASV.

Latvijā – pirmais saiets notika Rūjienā no 2. – 9. jūlijam, Sannijas unpMadara Kalniņu vadībā.  Šis bija līdz šim lielākais 3×3 pasaulē ar 556 dalībniekiem, to skaitā ap 35 dalībnieki bija no ārzemēm.  Otrais saiets notika Salacgrīvā,  no 23. – 30. jūlijam, Dinas un Reiņa Cepļu vadībā, ar 449 dalībniekiem, no kuriem 79 bija no ārzemēm.  Šai saietā kā ievirzes vadītāja piedalījās arī LR Kultūras ministre Dace Melbārde. Abos Latvijas saietos vienmēr piedalās daudz bērnu un jauniešu.  Piedalījās arī labs skaits vietējo iedzīvotāju.   Neskatoties uz lielo dalībnieku skaitu abi saieti bija ļoti labi noorganizēti.

Lielbritānijā – nometne angļu valodā notika no 30. jūlija – 6. augustam,  ar 69 dalībniekiem (43 no tiem bērni).  Šo nometni ļoti veiksmīgi vada grupa, kuras kontaktpersona ir Rita Harrison.  Saiets latviešu valodā notika no13. – 18, augustam, un to vadīja Avita O’Donnell.  Saietā bija 75 dalībnieki (31 bērns).

Īrijā – saiets notika no  13. – 19. augustam Lāsmas Andersones un Krista Bebriša vadībā, ar 104 dalībniekiem (37 bērni).

ASV – Garezerā nometne notika no 6. – 13. augustam, un to vadīja Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa.  Nometnē bija 190 dalībnieki, to skaitā  60 bērni.  Katskiļos nometne notika no 13. – 20. augustam Helēnas Vīksniņas vadībā. Nometnē bija 131 dalībnieks (15 bērni).

3×3 nometņu/saietu kopskaits (kopš pirmās nometnes Garezerā, 1981. gadā) 2017. gada rudenī ir 239 un kopējais dalībnieku skaits – 35610.  Katru gadu ir notikušas 8 nometnes/saieti, bet sākot ar 2018. gadu sāks darbību arī 3×3 Vācijā, Bērzainē pie Freiburgas..

Līdz šim 3×3 darbība ir dokumentēta grāmatās “Trīsreiztrīs ārpus Latvijas, 1981-2013” un “Trīsreiztrīs Latvijā, 1990-2015”.  Sagatavošanā ir dokumentālfilma par 3×3, ko paredzam nobeigt 2019. gadā.

TEDexRiga 2017 rīkotāju aicināta, piedalījos konferencē ar runu par 3×3 sākumu un  turpmāko attīstību.  Doma bija, ka  etniskās identitātes stiprināšana, piederības sajūta grupai, kuru vieno kopigās saknes, valoda un kultūra ir neatsveramas vērtības, un latviešu pieredze 3×3 var noderēt citām grupām mūsdienās, kad pasaulē  vairāk cilvēku ir spiesti dzīvot prom no savas dzimtenes nekā jebkad.  Runa ir angļu valodā, to var lasīt www.3×3.lv un rīkotāji sola, ka runas būs skatāmas internetā kaut kad šoruden.

www.3×3.lv ir atrodama informācija par  nometnēm/saietiem, ieskaitot visu nometņu avīzes un Latvijas saietu ik rīta video ziņas.

3×3 pateicās Kultūras ministrijai par piešķirto atbalstu un cer, ka tas turpināsies arī nākotnē.

2018. gada 3×3 nometnes/saieti

Kanberā – no 2. – 8. janvārim, vad.  Iveta Laine ar palīdzēm

Īrijā – no 31.maija-4.jūnijam, vad.Lāsma Andersone un Krists Bebrišs

Krāslavā – no 8. – 15. jūlijam, vad. Ilze un Lauris Cekuļi

Zaļeniekos – no 22. – 29. jūlijam, vad. Ilva Mieze un Edmunds Barkāns

Lielbritānijā, angļu val.  no 30. jūlija- 6. augustam, vad. grupas kontaktpersona Rita Harrison.  Latviešu valodā – no 5. – 12. augustam, vad. Avita O’Donnell

ASV, Garezerā – no 5. – 12. augustam, vad. Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa.  Katskiļos – no12. – 19. augustam, vad. Helēna Vīksniņa

Vācijā – no 29 .jūlija -5. augustam,vad. Inese un Āris Aveni, Indulis Bērziņš

Līga Ruperte

3×3 globālā koordinātore, PBLA IP locekle