Pārskats par IP darbu No 1999.g. septembra līdz 2000. g. septembrim

Skolas. PBLA IP locekļi ir Dace Copeland (ASV), Mārtiņš Sausiņš (Kanada), Laima Speakman – Brown (Anglija) un Vita Kristovska (Austrālija). Pēdējā laikā ar visiem notikusi regulāra sazināšanās un informācijas apmaiņa. Izglītības nozaru vadītājus nav izdevies apzināt Dienvidamerikā, Vācijā un Zviedrijā.

ASV 1999./00. gadā bija 18 pamatskolas ar 494 skolēniem un 6.vidusskolas (4 ziemas un 2 vasaras) ar 141 skolēnu. Kopējais skolēnu skaits bija 635, skolotāju – 230.

Kanadā 1999./00. gadā darbojās 5 pamatskolas ar 200 skolēniem un 56 skolotājiem, un 1 ziemas vidusskola ar 52 skolēniem un 8 skolotājiem. Kopējais skolēnu skaits – 252, skolotāju – 64.

Anglijā 1998./99. gadā darbojās 3 pamatskolas ar 48 skolēniem un 28 skolotājiem. Viena no šīm skolām darbību tagad ir izbeigusi.

Austrālijā 1999. gadā darbojās 3 pamatskolas ar 128 skolēniem un 4 vidusskolas (3 ziemas, 1 vasaras) ar 78 skolēniem. Kopējais skolēnu skaits – 206. Skolotāju skaits šai ziņojumā nebija uzdots.

Vasaras vidusskolu skolēnu skaits: AVV 33, Garezerā 85, Kursā 28.

ALA pagāds piedāvā ārzemēs un Latvijā iznākušās grāmatas.

Trīsreiztrīs. No 1981.g. līdz 2000. gada augusta beigām būs notikušas 122 nometnes ar pāri par 16,000 dalībnieku. Garezerā šogad notiek 20. nometne, bet Latvijā 20. Nometne notika Aglonā. Katru gadu notiek viena nometne Austrālijā, bet pa divām – ASV, Anglijā un Latvijā.

IP darbība 2000.g. vasarā Latvijā

Veselības traucējumu dēļ, diemžēl, nevarēju vadīt paredzētos kursus no 3. līdz 23. jūnijam Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolā ”Attīstība” un no 25. – 29. jūnijam Liepājas Pedagoģiskajā akadēmijā. Toties jūlijā kopā ar Māru Tupesi vadījām kursus Rīgas Skolu valdē un Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrā, kā arī Ģimeņu seminārus Raunas un Aglonas 3×3 nometnēs un saskarsmes un audzināšanas kursu Latvijas Karate federācijas treneriem.

Kopā ar Andreju Ozoliņu un Ritu Droni apmeklēju Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijas un tikos ar ministriem Kārli Greiškalnu un Andreju Požarnovu.

Ar Guntu Ancāni, Medicīnas akadēmijas Psichosomatiskās medicīnas un psichoterapijas katedras un Latvijas Psichoterapeitu asociācijas vadītāju, pārrunājām ģimeņu terapijas kursu un manu līdzdalību šai kursā 2001. gadā.

Visus kursus izsludinot, tiek pieminēta PBLA kā kursu līdzrīkotāja.

Apmēram 60 stundas pavadīju sēdēs ar ĢAKC darbiniekiem, izvērtējot līdzšinējo un plānojot nākotnes darbību.

Izglītības darba vadītāju sanāksme un tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, notiks 17. un 18. septembrī.

Avīzes, TV, Radio. Ar gandarījumu varu teikt, ka masu saziņas līdzekļi šogad bija ieinteresētāki PBLA IP projektos Latvijā – ĢAKC, 3×3 un pasniegtajos kursos, nekā pēdējos pāris gadus. Piedalījos intervijās ar “Dienu”, “NRA”, “Rīgas balsi” (divas reizes), “TV Panorāmu”, LNT ziņām un kultūras programmu “Ekstra”.

Daudzo PBLA IP pasākumu dalībnieku un darbinieku, kā arī savā vārdā sirsnīgi pateicos PBLA priekšsēdim, valdei un darbiniekiem par sadarbību un atbalstu.

Līga Ruperte

PBLA IP priekšsēde

ĢAKC vadītāja