Īpašs veltījums Latvijas simtgadē. Piemini Latviju DVF, Lielbritānijā

07.10.2018

Daugavas Vanagu fonds, Lielbritānijā

 

Šodien plašākai publikai nododam šo video – īpašu veltījumu Latvijas simtgadē.
Kāpēc un kā tas tapa? Pavisam nejauši. Labvēlīgu likumsakarību rezultātā – kad sastapās dzirdīgas ausis un čaklas rokas un visam pāri liela mīlestība uz Latviju.
Gatavojoties DVF Lielbritānijā Latvijas simtgadei veltītajam pasākumam, kādā no tikšanās reizēm DVF priekšsēdis Aivars Sinka ieminējās, ka ļoti vēlētos, lai šajā pasākumā izskanētu Jāņa Jaunsudrabiņa Piemini Latviju!
Lai gan man nav sveša latviešu literatūra, atzinos Aivaram, ka neesmu lasīju šo darbu. Dažas dienas pēc mūsu tikšanās savā pasta kastītē saņēmu Jāņa Jaunsudrabiņa Piemini Latviju! 1968.gada izdevumu – nelielu, necila izskata grāmatiņu, taču izlasot to, kļuva skaidrs, cik liels un izteiksmīgs ir tās saturs. Lasītais tik ļoti pārņēma savā varā, ka bija skaidrs – J. Jaunsudrabiņa vēstījums ir jānodod pēc iespējās plašākai cilvēku auditorijai, sevišķi latviešu jauniešiem, kuri, iespējams, šo grāmatu nekad neturēs savās rokās.
Tā radās doma ieskaņot un vizualizēt šo darbu.
Vēlos pateikties Aivaram Sinkam par atbalstu manai idejai un Kasparam Miklasevicam par idejas realizēšanu, iedzīvinot dzeju patiesi latviskās ainavās.
Piemini Latviju!
Dace Dundure – Kluce