Informācija par projektu iesniegšanas kārtību Ārlietu ministrijā diasporas atbalstam

07.06.2017

Jau vairākus gadus Latvijas Ārlietu ministrija atbalsta projektus sadarbības stiprināšanai ar Latvijas diasporu, diasporas un diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. 2017. gadā stājusies spēkā jauna kārtība, kādā šie projekti iesniedzami un kādā tie tiek izvērtēti un atbalstīti.

Sākot ar šo gadu, Ārlietu ministrijas izveidota diasporas projektu izvērtēšanas komisija vērtēs atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu.
Diasporas organizācijām – juridiskām personām – ir iespējams pieteikties uz finansiālu atbalstu augstāk minētā projektu konkursā. Nākamais projektu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 15. jūlijs, aiznākamais – 2017. gada 15. septembris. Uz atbalstu nevar pretendēt projekti, kuru nolūks ir gūt peļņu.

Plašāka informācija par projektu iesniegšanas kārtību atrodama Ārlietu ministrijas mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/57112-izsludinats-jauns-termins-projektu-pieteikumu-iesniegsanai-diasporas-atbalstam-2017-gada