In Memoriam. Mūžībā aizsaukts Uldis Grava PBLA priekšsēdis (1970-1975)

22.01.2018

Mūžībā aizsaukts Uldis Grava

Mūžībā aizsaukts izcilais Latvijas patriots,

ievērojamais latviešu sabiedriskais darbinieks un politiķis –

Amerikas latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdis (1962), Amerikas latviešu apvienības valdes loceklis (1962-1970) un priekšsēdis (1970-1972), Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdis (1970-1975), PBLA Kultūras fonda pirmais priekšsēdis (1972),  Pasaules Baltiešu apvienības priekšsēdis (1975), Pasaules Baltiešu apvienības delegāciju vadītājs Helsinku Eiropas drošības konferencēs (1973, 1975), Latvijas Brīvības fonda pārvaldes priekšsēdis (1990-1993), Radio Brīvā Eiropa latviešu redakcijas direktors (1992-2002), Latvijas Televīzijas ģenerāldirektors (2002-2004), Liepājas pilsētas domnieks (2005-2006), 9. Saeimas deputāts (2006-2010), Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (1995), PBLA 2005. gada balvas laureāts –

Uldis Ivars Grava.

Dzimis 1938. gada 1. aprīlī Liepājā.

Miris 2018. gada 19. janvārī Rīgā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ulža dzīvesdraugam Sarmītei, meitai Daumai, dēliem Robertam un Grantam ar ģimenēm.

Sērās – Pasaules Brīvo latviešu apvienība