ELA aicina Brexit kontekstā aizstāvēt Lielbritānijā dzīvojošos Latvijas piederīgos un stiprināt diasporas politiku

24.06.2016

Pasaules Brīvo latviešu apvienības dalīborganizācija – Eiropas Latviešu apvienība (ELA) pauž sarūgtinājumu par Lielbritānijas referenduma rezultātu attiecībā uz tās turpmāko dalību Eiropas Savienībā. ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis uzsver: “Latvijas drošības un pārticības pamats ir vienota un spēcīga Eiropas Savienība. Cerams, Lielbritānijas piemērs neradīs nestabilitāti un domino efektu citviet Eiropā.”

Lielbritānijā  dzīvo nozīmīga,  tradīcijām  bagāta,  daudzskaitlīga un  daudzveidīga Latvijas diasporas daļa.  Tā ir vērtība  Latvijai. Brexit  balsojuma rezultātā  Lielbritānijā  dzīvojošajiem Latvijas izbraucējiem, kam nav Lielbritānijas pilsonības, ir radīta neskaidrība par  nākotni  šajā  valstī  –  par  viņu  darbavietām  vai studiju iespējām,  uzturēšanās nosacījumiem, sociālo nodrošinājumu. Tas  nu  tiks  sīkāk  noskaidrots  sarunās  ar  Eiropas  Savienības valstsvīriem. ELA aicina Latvijas  valdību  šajās  sarunās  apņēmīgi aizstāvēt  savus  piederīgos, viņu tiesības un intereses, un nepieļaut diskrimināciju.

Jaunie apstākļi varētu  atturēt uz Lielbritāniju doties daļu no cilvēkiem,  kas  apsvēra izbraukšanu  no  Latvijas, vai pamudināt nesenos izbraucējus atgriezties. Visticamāk  gan, ka tas nebūs milzīgs skaits cilvēku. Svarīgi šiem cilvēkiem  nenoslēgt  durvis  atpakaļ uz Latviju un  vajadzības  gadījumā sniegt  atbalstu  būtiskāko vajadzību atrisināšanai  īstermiņā. ELA arī  rosina reemigrējušo latviešu savstarpējā atbalsta biedrības izveidošanu.

ELA prezidija pārstāve diasporas politikas jautājumos Elīna Pinto norāda, ka Latvijas valdībai  gan nevajadzētu uztvert  šo Lielbritānijas  lēmumu kā  savu  panākumu emigrācijas  novēršanā  vai reemigrācijas  veicināšanā: “Tas, vai  cilvēki jūtas piederīgi Latvijai, spēj sevi Latvijā nodrošināt  vai realizēt, pirmkārt ir pašas  Latvijas izaicinājums. Latvijas valdībai nopietni jāstrādā, lai Latvijā uzlabotos ekonomika un tiesiskums, mazinātos nevienlīdzība un augtu saliedētība. Šajā ziņā ir vajadzīgi jēgpilni, praktiski, mūsdienu realitātei  atbilstoši  soļi.”

Vienlaikus ELA ieskatā ir  būtiski  uzturēt  Lielbritānijā  dzīvojošo Latvijas  izbraucēju  saikni  ar  Latviju. ELA prezidija priekšsēdis Kristaps Grasis norāda: “Mums jāsargā un jākopj diasporas latvietība un  latviešu  valodas  prasmes  – īpaši  bērnos  un  jauniešos.  Tam nepieciešams  ieguldīt pašu laiku un  pūliņus, bet arī stiprināt atbalstu  no  valsts puses (latviešu skoliņām, biedrībām, vēstniecības/konsulāta  resursiem) un veidot ilgtspējīgas programmas, piemēram, latviešu skolēnu un studentu apmaiņas jomā. Nedrīkstam aizmirst arī tos,  kuri jau ir Lielbritānijas pilsoņi vai par tādiem kļūs.” ELA  turpinās atbalstīt  Latvijas  valdības  centienus  saiknes stiprināšanā ar diasporu un reemigrācijas politikas pilnveidošanā.