Diasporas organizācijas aicinātas piedalīties projektu konkursā

27.10.2015

Jau otro gadu Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kas pārstāv Latvijas diasporas ārvalstīs intereses, kā arī ārvalstīs reģistrētas organizācijas, kas pārstāv Latvijas diasporu ārvalstīs, ir aicinātas piedalīties atklātā projektu konkursā ar mērķi saglabāt no Latvijas emigrējušo iedzīvotāju saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti, veicināt diasporas pašorganizēšanos, kā arī veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Šādu projekta konkursu programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” ietvaros oktobra mēnesī izsludināja Sabiedrības integrācijas fonds.

Programmas ietvaros tiks atbalstīti diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanas pasākumi, pasākumi, kas vērsti uz jaunu biedru piesaisti un to iesaisti organizācijas darbā, īpaši atbalstāmi pasākumi diasporas jauniešu organizāciju izveidei un darbības stiprināšanai, pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju (t.sk. ar Latvijas pilsonisko sabiedrību, uzņēmējdarbības vidi, valsts pārvaldi), valsts svētku svinēšanas pasākumi, informatīvi un izglītojoši pasākumi par diasporai svarīgiem jautājumiem, diasporas mediju atbalsta pasākumi un citi pasākumi, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina diasporas saikni ar Latviju.

Kopējais 2016.gada konkursa ietvaros jauniem projektiem pieejamais programmas finansējums ir 126 065,43 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 2016.gada 12.janvāris.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Plašāku informāciju par programmu iespējams skatīt Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv