Atklāta vēstule Ministru prezidentam Mārim Kučinskim. Atbalsts pārejai uz izglītību latviešu valodā Latvijas valsts skolās

15.11.2017
  1. gada 1. novembrī

 

Mārim Kučinskim

Latvijas Valsts ministru prezidentam

Brīvības bulvārī 36

Rīgā, LV-1520

Latvijā

 

Augsti godātais Kučinska kungs!

 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība vienmēr ir iestājusies par latviešu valodas pieejamību un vienlīdzīgu apgūšanu visiem Latvijas iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Aizvadītajos mēnešos mēs ar interesi sekojām Latvijas valdības centieniem mainīt valsts izglītības politiku un panākt pāreju uz mācībām latviešu valodā vispārizglītojošas skolās.

 

PBLA atbalsta izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska un viņa vadītās ministrijas plānus, kas noteiktu, ka no 2019./2020. mācību gada 9. klases valsts pārbaudījumi un no 2020./2021.mācību gada 12. klases centralizētie eksāmeni būs jākārto latviešu valodā.

 

PBLA uzskata, ka ne tikai pārbaudījumiem, bet arī valodas mācībām pēc iespējas agrākā vecumā jānotiek valsts valodā – mācības divās valodās veicina divkopienu valsts pastāvēšanu. Jo ātrāk var pāriet uz skolu modeli, kur vienojošais no bērnības ir valoda, jo vairāk mazināsies plaisa starp latviešiem un cittautiešiem un arvien ciešāk saliedēsies Latvijas iedzīvotāju kopienas.

 

PBLA aicina Izglītības ministriju gādāt, lai tiktu nodrošināta bērnudārzu audzinātāju un sākumskolu skolotāju latviešu valodas kvalifikācijas celšana, lai valstī būtu skolotāji, kas ar labu latviešu valodu visiem – gan latviešu, gan cittautiešu bērniem – pirmajos bērnudārza un sākumskolas gados piedāvātu līdzvērtīgu latviešu valodas apguvi.

 

PBLA uzsver, ka latviešu valoda ir valsts valoda – visiem Latvijā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem ir gan tiesības, gan pienākums zināt latviešu valodu līdzvērtīgā līmenī. Protams, ka valstī atbalstāma ir jebkuras valodas apguve ģimenē un papildskolās, taču tām nav jābūt pilnībā valsts sponsorētām. Valstīs, kas uzņem imigrantus jau gadu desmitiem  –  ASV, Kanādā, Austrālijā – darbojas valodas un kultūras skolas, kur papildus valsts piedāvātajai izglītībai māca mātes vai mantoto valodu – un tās, galvenokārt, finansē imigrantu kopienas pašas. Latvijas izglītības modelis varētu sekot šim piemēram.

 

PBLA atgādina, ka jau gadiem ilgi cittautiešu ģimenes, kas vēlas dzīvot Latvijā, apzināti izvēlas saviem bērniem latviešu bērnudārzus, tādējādi radot veselu paaudzi, kas tekoši runā gan latviski, gan krieviski. Redzams, ka šie iedzīvotāji sapratuši un mērķtiecīgi izvēlējušies iespēju iegūt tālāko izglītību valsts valodā.

 

Apsveicams ir fakts, ka Latvijas augstskolas jau ir sekmīgi realizējušas un pārgājušas uz  mācību apguvi latviešu, t. i., oficiālajā valsts valodā. Tāpēc tiem krievu skolu audzēkņiem, kuriem latviešu valodas līmenis nav pietiekami augsts, liegts augstākās izglītības ceļš Latvijā. PBLA aicina Izglītības ministriju spert visus iespējamos soļus, lai visi Latvijas vispārizglītojošo skolu beidzēji, neatkarīgi no tautības, varētu studēt Latvijas augstskolās un pēc studiju beigšanas pilnvērtīgi strādāt Latvijā, saliedējot sabiedrību un stiprinot valsts ekonomiku.

PBLA apsveic Latvijas valdības tālredzīgo vēlmi – pāreju uz izglītību latviešu valodā atrisināt līdz 2018. gada februārim, lai šo jautājumu Saeimas vēlēšanu gadā partijas nevarētu izmantot kā instrumentu priekšvēlēšanu kampaņām. PBLA uzskata, ka izglītības valodas jautājuma lietošana priekšvēlēšanu sakarsētajā politiskajā gaisotnē varētu nelabvēlīgi saasināt attiecības un novest pie konfliktiem Latvijas dažādo etnisko grupu starpā.

 

Saprotam, ka šis ir sarežģīts un politiski grūti risināms jautājums, bet vēlam spēku un veiksmi valdībai un izglītības ministrijai to atrisināt.

 

Cieņā,

Jānis Kukainis                                                              Daina Grosa
PBLA valdes priekšsēdis                                              PBLA Izglītības padomes izpilddirektores p.i.

 

 

Noraksti:

Raimondam Vējonim, Latvijas Valsts prezidentam

Kārlim Šadurskim, Latvijas Republikas izglītības ministram