Atbalstīti 14 diasporas NVO projekti latviskās identitātes stiprināšanai

06.05.2021

Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu konkursa rezultātus programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. Programmā pavisam apstiprināti 14 projekti, kuru mērķis ir stiprināt diasporas saikni starp tās locekļiem un Latviju. Projektus plānots realizēt gan tiešsaistē, gan klātienē Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē.

Konkursā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” līdz iesniegšanas termiņam tika saņemti 40 projektu pieteikumi, kas ir aptuveni par pusi vairāk nekā pērn (2020.gadā – 23 projektu pieteikumu), par pieprasīto programmas finansējuma summu 477 098 EUR. Apstiprināti tika 14 jeb 35% no visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo finansējumu 179 120 EUR.

Apstiprināto projektu vidū aptverts plašs tēmu loks: diasporas nevaldību organizāciju (NVO) kapacitātes stiprināšana un interešu pārstāvniecība; uzņēmēju, zinātnieku un citu nozaru speciālistu sadarbības stiprināšana ar Latviju; attālinātā darba potenciāls remigrācijas veicināšanai; 55+ vecuma grupas iesaiste diasporas dzīvē ar digitālo rīku palīdzību; diasporas mantojuma un latviešu devuma pasaulei apzināšana un popularizēšana; mācību materiālu platformas izstrāde diasporas latviešu skolu skolotājiem un vecākiem; kritiskās domāšanas un dezinformācijas atpazīšanas prasmes veicināšana, kā arī Eiropas latviešu sporta festivāls “Olimpiskais Lāčplēsis”.

Atbalstīto NVO vidū ir Pasaules brīvo latviešu apvienība, Eiropas Latviešu apvienība, Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs, Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai, Ar pasaules pieredzi Latvijā, Frankfurtes Latviešu biedrība, Latviešu kultūras biedrība SAIME, Latvieši.com, Eiropas Latviešu Jauniešu Biedrība – Eiropas Jaunieši, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā, Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība, Latviešu Kultūras fonds Īrijā un Latviešu biedrība Norvēģijā – Bergena.

“Stipras latviešu kopienas ārvalstīs pamats ir tās saliedētība un pastāvīga kontaktu uzturēšana starp diasporas locekļiem un Latviju, iesaistoties diasporas pasākumos, organizācijās un grupās. Esam priecīgi paziņot, ka šogad esam saņēmuši gandrīz divas reizes vairāk projektu pieteikumu nekā pērn, kas nozīmēja gan sīvāku konkurenci, gan apstiprināto projektu kvalitātes latiņas celšanu. Ar dažādu diasporas projektu palīdzību arī šogad stiprināsim ārvalstīs mītošo latviešu nacionālo identitāti un veicināsim iesaisti Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā, kultūrā, kā arī valsts pārvaldē, tā palielinot remigrācijas iespēju tiem, kas labprāt atgrieztos,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu konkursā varēja piedalīties NVO, kuru primārais darbības mērķis ir diasporas interešu pārstāvība. Konkursā viens projektu iesniedzējs varēja iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mītnes zemēs, Latvijā vai tiešsaistes digitālajos formātos. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums bija 15 000 EUR.

Projektu pieteikumus vērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem, Diasporas konsultatīvās padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem. Komisijas darbā piedalījās arī Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.

Ar pilnu apstiprināto projektu sarakstu iespējams iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.