Ārlietu ministrijā precizēta diasporas atbalsta projektu iesniegšanas kārtība

31.08.2017

2017. gada 20. jūlijā stājās spēkā jauna kārtība, kādā Ārlietu ministrijā (turpmāk – Ministrija) iesniedz, izvērtē un finansiāli atbalsta projektus sadarbības ar Latvijas diasporu stiprināšanai, diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. Ar jauno Kārtību, kas precizē un pilnveido pagājušā gada nogalē izstrādāto procedūru diasporas atbalsta projektu iesniegšanai un izvērtēšanai, var iepazīties šeit.

Ministrija vērtē atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu.

Projektus vērtē diasporas projektu izvērtēšanas komisija. Komisija iesniegtos projektus vērtē ne retāk kā reizi ceturksnī, iepriekš izsludinot projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu. Maksimālais viena projekta finansiālais atbalsts nepārsniedz 10 000 euro. Projekta īstenošanai jābūt paredzētai ne ātrāk kā 30 dienas pēc Ministrijas noteiktā Projektu iesniegšanas termiņa.

Diasporas organizācijām ir iespējams pieteikties uz finansiālu atbalstu iepriekš minētiem projektiem. Pieteikties uz finansējumu projektu atbalstam var juridiska persona, kura veic ar diasporu saistītas aktivitātes, ja projektu īsteno bez nolūka gūt peļņu. Projekta iesniegšanai jāaizpilda Projekta pieteikuma anketa.

Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība:

  • ja valstī ir vēstniecība, konsulāts vai nerezidējošais vēstnieks, diasporas organizācijas iesniedz projektus vēstniecībai, konsulātam vai nerezidējošam vēstniekam, kas nosūta informāciju Ministrijai, vienlaikus sniedzot savu atzinumu par tiem.
  • ja valstī nav vēstniecības, konsulāta vai nerezidējoša vēstnieka,  tad diasporas organizācija šajā valstī vai diasporas reģionālās organizācijas projektu iesniedz tieši Ministrijai.

Pirms projekta iesniegšanas diasporas organizācijām tiek rekomendēts konsultēties ar pārstāvniecību (vēstniecība vai konsulāts) vai nerezidējošo vēstnieku par projektu izstrādāšanu un iesniegšanu.

Pēc projekta īstenošanas jāiesniedz saturiskā un finanšu atskaite. (Latvijas Republikas Ārlietu ministrija)